Ett vårdinformationsstöd som förenklar din arbetsdag

Cambio COSMIC är ett stöd som möjliggör bättre vård genom hela vårdkedjan. Det ökar tryggheten och minskar administrationen – så att du får mer tid till varje patient.

Utvecklat i samarbete med svensk hälso- och sjukvård

Cambio COSMIC är ett heltäckande vårdinformationsstöd med stöd för exempelvis vårdadministration, läkemedelshantering, beslutsstöd och tjänster för invånarinvolvering. För alla verksamheter som använder COSMIC kan funktionaliteten konfigureras så att den är anpassad till de rutiner och processer som används.

Det finns också en rad tjänster som är speciellt framtagna för operation, mödravård och förlossning samt psykiatri eftersom vissa moment i dessa verksamheter kräver specifik funktionalitet. Funktionerna finns inom samma ramverk så att användarna känner igen sig och enkelt kan använda utökningarna i systemet.

Läs mer om vårt utbud