Resursplanering

Resursplanering handlar om den administrativa planering som görs från det att vårdbegäran accepterats till dess att patienten anländer.

Resursplanering innefattar bland annat väntelist-funktionalitet, tidböcker och schemaläggning av resurser. Planeringen innefattar såväl personal som lokaler och utrustning.