Sammanfattning av Vitalis 2024

Vitalis 2024 har nått sitt slut. Det har varit tre intensiva, lärorika och utvecklande dagar där vi har fått möjligheten att träffas och diskutera, stöta och blöta lösningar tillsammans med kunder, samarbetspartners, myndigheter och beslutsfattare. Vi tar med oss några spaningar från årets diskussioner.

Den nationella digitala infrastrukturen och delning av hälsodata stod högt på dagordningen. Många delar vår vision om att vårdens digitala verktyg ska kopplas samman till ett ekosystem med individen i centrum. För att vi nu ska ta nästa steg framåt ser vi att dialogen behöver konkretiseras kring roller och ansvar, val av standarder som ska gälla.

Det är tillsammans vi skapar framtidens vård och omsorg. Det innebär att det är många olika aktörer som behöver få en plats vid bordet när lösningar framåt ska diskuteras för att ta det helhetsgrepp som digitaliseringen av vården kräver. Vi ser väldigt positivt på att många nu lyfter att även leverantörer behöver inkluderas som en viktig samtalspartner för att finna lösningar och realisera visionen framåt.

En sista spaning vi gärna vill lyfta är att många lyfter vikten av att i vårdens digitaliseringsresa bygga på befintlig teknik och att på bred front införa befintliga lösningar för att hämta hem nytta här och nu. När resurserna är knappa är det viktigt att lägga utvecklingsinvesteringarna där de verkligen behövs och inte uppfinna hjulet där det redan rullar.

Tillsammans med många av vårdens främsta ledare och innovatörer har vi gjort flera spaningar under Vitalis, se gärna intervjuer med dem direkt från mässgolvet här:

Insikter från Vitalis 2024

Ameli Norling

Under Vitalis tog vi chansen att prata med Ameli Norling, som är Sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner, om det utmanande ekonomiska läget som regioner i Sverige står inför, den nyligen publicerade färdplanen för nationell digital infrastruktur inom vården och vilka förutsättningar den skapar på sikt. Ameli ger också sin syn på vilka de viktigaste prioriteringarna för hälso- och sjukvården är de närmsta åren.

Insikter från Vitalis 2024

Nasim Bergman

Vi tog tillfället i akt att fråga Nasim Bergman Farrokhnia, bl.a. Ordförande för eHälsoläkarföreningen – del av Sveriges läkarförbund, om hur vi accelererar innovationstakten i vården i Sverige och vad som behövs för att engagera fler i innovationen inom vården.

Insikter från Vitalis 2024

Johan Kaarme

Under Vitalis fick vi chansen att prata lite med Johan Kaarme, Direktör för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner om nutid och framtid för digitaliseringen av svensk vård.

Insikter från Vitalis 2024

Markus Lingman

Markus Lingman är Överläkare, Professor och Strateg på Region Halland. Under Vitalis passade vi på att fråga honom om framtidens digitalisering och teknik, vilka faktorer som varit viktiga för den tekniska och digitala utvecklingen i Region Halland samt hur de arbetar för att främja innovation i verksamheten.

Vår monter på Vitalis 2024

Monter B06:01 och B06:02

Högt tryck i Cambios monter på Vitalis 2024

Det var högt tryck i Cambios monter under Vitalis 2024. Våra produktspecialister demade våra produkter och vi pratade hållbar informationsförsörjning med stöd utifrån vårt digitala ekosystem.

Vill du veta mer om produkterna som demades på Vitalis 2024?

Cambio Cosmic

Cambio Cosmic

Kontakta Kristin
Cambio Platform

Cambio Platform

Kontakta Martin
Cambio FRISQ

Cambio FRISQ

Kontakta Helena
Min Hälsa

Min Hälsa

Kontakta Johan
Cambio Viva

Cambio Viva

Kontakta Pär
Egenmonitorering

Egenmonitorering

Kontakta Ulf
Vill du träffa oss igen?

Vill du träffa oss igen?

Se alla våra event

Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. 2024 pågick mässan 14-16 maj 2024 på Svenska Mässan. Vi ser fram emot att träffa er 2025!

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.