Sverige

Cambio CDS
- kliniskt
beslutsstöd

Cambios kliniska beslutsstöd kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient med regelverk baserade på medicinsk evidens. Syftet är att kontrollera följsamhet eller ge råd om vad som är den bästa behandlingen för patienten.

_22A7188_skiss
Cambio Clinician at Work

Ett innovativt beslutsstöd som ger stöd i den komplexa vården

Med Cambios kliniska beslutsstöd får användare ett intelligent och effektivt stöd vid handläggning av patienter. Relevanta kliniska riktlinjer kombineras med aktuell patientspecifik information för att säkerställa följsamhet till riktlinjer och därmed öka patientsäkerheten.

Ett datoriserat kliniskt beslutstöd kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient med regelverk baserade på medicinsk evidens för att kontrollera följsamhet eller ge råd om vad som är den bästa behandlingen för patienten.

Idag finns överväldigande bevis för att datoriserade kliniska beslutsstöd förbättrar patientsäkerheten och underlättar användandet av evidensbaserad vård. Det fungerar bäst när det är sömlöst inbäddat i arbetsflödet och inte kräver ett uthopp från journalsystemet eller dubbelinmatning av data.

Cambio CDS bygger på internationella standarder och har designats för att enkelt kunna integreras med underliggande lokalt journalsystem. Produkten stödjer en lärande organisation där ny kunskap i form av medicinska regler löpande kan tillföras och snabbt komma till användning i den kliniska vardagen. Cambio CDS kan användas inom alla delar av hälso- och sjukvården, oavsett klinisk specialitet och organisatorisk tillhörighet.

Cambio CDS stroke prevention app: beslutsstödet som förebygger stroke och räddar liv

Produkter

Cambio CDS Apps är små beslutsstödsapplikationer, sömlöst inbäddade i det lokala journalsystem och designade för att stödja en viss klinisk process. De kan aktiveras automatiskt utifrån händelser i journalsystemet, t ex patientbyte eller nya journaluppgifter, eller nås via ett menyval.

Cambio CDS Platform är en molnbaserad tjänst för utveckling och driftsättning av kliniska beslutsstöd som sömlöst kan integreras med godtyckligt journalsystem. Plattformen består av utvecklingsverktyg, regelmotor, kunskapsdatabas och tjänster för driftsättning och monitorering av beslutstödsapplikationer (Cambio CDS Apps). Den kliniska kunskapen är nedbruten till maskinläsbara regler baserade på internationella standarder och referensterminologier, så att beslutsstödsregler enkelt kan delas mellan olika beslutsstödsapplikationer oberoende av leverantör. Reglerna kan likt legobitar användas för att bygga kraftfulla och flexibla kliniska beslutsstöd.

Vill du att vi berättar mer?

Idag erbjuder Cambio CDS olika typer av CE-märkta process- och beslutsstöd. Nedan följer några exempel på våra lösningar:

Stroke Prevention

Beslutsstödet CDS Stroke Prevention är en digital implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention av stroke …

SVF Prostatacancer

Beslutsstödet Remiss för SVF Prostatacancer är en lösning som är utvecklad i enlighet med de kliniska riktlinjerna som beskrivs i det standardiserade vårdförloppet (SVF) för prostatacancer. …

Vårdskadeprevention

CDS Vårdskadeprevention består av fyra beslutsstöd som utvecklats för att minska risken för vårdskador inom sekundärvården. Områdena som ingår i CDS Vårdskadeprevention är trycksår, undernäring, …

Familjär Hyperkolesterolemi

Beslutsstödet Remiss för Familjär Hyperkolesterolemi (FH) stödjer användare med att identifiera patienter med misstänkt FH. Familjär hyperkolesterolemi är en genetisk sjukdom …

Vill du veta mer? Kontakta mig!
Colleague-RongShen

Rong Chen

CEO Cambio CDS

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer