Cambio Vårdlogistik

Ett heltäckande system för effektiva verksamhetsflöden inom vård och omsorg

Cambio COSMIC

Sammanhållen journalföring gör vården säkrare och smidigare både för patient och vårdgivare

Cambio VIVA

Ett verksamhetssystem som samordnar socialtjänstens, vårdens och omsorgens verksamheter och processer.

Cambio CIS

– Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till…

Läs mer om Cambio CIS

Cambio Open Services

– En öppen plattform är en viktig förutsättning för innovation och integration. Cambio COSMIC har en…

Läs mer om Cambio Open Services
MittVaccin Journal

En komplett lösning för vaccinationshantering, med journalsystem, påminnelsetjänster och kassasystem

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.