Innovativa digitala lösningar för hela kedjan inom vård och omsorg

I över 30 år har vi utvecklat verktyg med ambitionen att förbättra möjligheterna för vårdgivare, vårdpersonal och patienter. Ett arbete som vi gör tillsammans med svensk hälso- och sjukvård samtidigt som vi tar fasta på den senaste utvecklingen inom e-hälsa. Det skapar lösningar som är relevanta för vården både idag och i framtiden. 

Medical staff pointing at a tablet
Cambio COSMIC Journalsystem

Utvecklat i samarbete med svensk hälso- och sjukvård

Vill du veta mer?