Ett verksamhetssystem för kommunal vård och omsorg

Ett verksamhetssystem som samordnar socialtjänstens, vårdens och omsorgens verksamheter och processer.

God och nära vård

Genom att dela information mellan våra produkter och huvudmän bidrar Viva till att uppnå en god och nära vård, samt överbrygga gränser mellan olika delar i vårdkedjan för att förbättra användar- och patientupplevelsen.

Ett tydligt processtöd

Den digitala och användarvänliga arbetsmiljön i Cambio VIVA stödjer arbetsprocesser och underlättar förändringar i organisationen samt  ger trygghet för vårdtagare

  • Hjälper användaren att fatta beslut genom automatiserade processer

  • Modulärt verktyg för anpassning

  • Överskådlighet genom att utredningar, beslut och beställningar är samlat på samma ställe

Öppen plattform

Cambio VIVA är ett öppet system med en API-plattform som främjar utveckling och innovation av välfärdsteknik och eHälsa. Vi ser Cambio VIVA som ett nav i ett ekosystem för välfärdsteknik där flera aktörer samverkar för att skapa innovation. Vi välkomnar kunder och partners som vill utveckla och testa sina idéer mot Cambios plattform. 

Ett modulärt verktyg

De olika modulerna i Cambio VIVA kan användas var för sig eller integrerade med varandra. Genom flera olika e-tjänster möjliggörs också en delaktighet från vårdtagare.

Hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg

Utförare

Vård och omsorg

Vill du veta mer?

Tydliga processer ger trygghet och möjlighet att utvecklas

Cambio VIVA ger en digital arbetsmiljö som stödjer arbetsprocesser och följer med organisationens utveckling och förändringar.