Motala kommun arbetar för att hela tiden utveckla stödet och servicen till medborgarna, bland annat genom e-tjänster och effektiva digitala verksamhetssystem i den sociala omsorgen. I Motala fungerar verksamhetssystemet även som vägledning då kommunen arbetar med modellen IBIC (individens behov i centrum).

Motala kommun har sedan 2012 använt Cambio Viva som verksamhetssystem inom socialtjänsten. Viva är ett verksamhetssystem för handläggning, dokumentation och beslutsstöd som underlättar det vardagliga arbetet. På kommunen uppskattar man systemets mångsidighet och att det underlättar samarbetet mellan olika enheter.

– Vi behöver ett mångfasetterat system som låter oss samordna verksamheter inom socialtjänst, vård och omsorg. Inom Viva kan vi följa ärenden och få helhetsperspektiv. Samtidigt är det ett system där vi kan jobba med behörighetsavgränsningar på ett säkert och effektivt sätt, berättar Kicki Axén, systemförvaltare på Motala kommun.

Underlättar arbete med IBIC

Allt fler kommuner implementerar idag arbetsmodellen IBIC, Individens behov i centrum. Modellens syfte är att utreda ärenden utifrån individens behov och fatta beslut om insatser som utgår från individens behov, resurser och mål i det dagliga livet. Att tillämpa IBIC brett i en kommun innebär ofta utmaningar. Dock upplever man på Motala kommun att Cambio Viva har varit ett stöd i den processen.

Kicki Axén, systemförvaltare Motala kommun (vänster)
Sofia Sjöstrand, sektionschef Socialförvaltningen (höger)

– Viva är uppbyggt på ett verksamhetsnära sätt, utifrån IBIC, och som verksamhetssystem guidar det användaren på ett intuitivt sätt. Det introducerar nya medarbetare till arbetsmodellen, och man handleds i modellerna samtidigt som man arbetar med dem praktiskt. Viva underlättar när vi vidareutvecklar våra arbetsprocesser inom IBIC. Viva stödjer också de licenskrav som finns inom BBIC, barns behov i centrum, säger Sofia Sjöstrand, sektionschef inom Socialförvaltningen på Motala kommun.

Digitalisering skapar utvecklad medborgarservice

Idag skapas hela tiden nya möjligheter att utveckla digitala tjänster till medborgarna, inte minst inom socialtjänsten. Inom Motala kommun ser man många möjligheter inför framtiden, men också ökande förväntningar från medborgarna.

– Inom socialtjänsten finns flera processer som kan och bör automatiseras, men vissa delar kräver en personlig kontakt. Till exempel har vi i Motala en e-tjänst för fortsättningsansökan om försörjningsstöd. Dock är den första ansökan beroende av en första personlig kontakt med klienten. Vi ser tydligt att efterfrågan på e-tjänster ökar, till exempel genom att äldre blir allt mer digitalt vana och förväntar sig smidigare kontakt och ökad insyn i den kommunala omsorgen. Man vill veta var man är i handläggningsprocesser, varför man får stöd eller inte, säger Kicki Axén.

Uppskattat samarbete med Cambio

Motala kommun implementerade Cambio Viva fullt ut redan 2012. Förutom själva verksamhetssystemet uppskattar Motala kommun kontakten med Cambio, både för snabba supportärenden och långsiktig utveckling av ny funktionalitet.

– Vi får alltid snabba svar av Cambio när det gäller support. Inom ett par timmar har vi oftast en lösning på våra frågor. Men vi har också ett nära samarbete med deras konsulter och kundansvariga. Framför allt har de en bra kunskap om socialtjänstens olika delar. Det underlättar när vi pratar samma språk som leverantören. Särskilt när det handlar om att utveckla nya funktioner i systemet, avslutar Kicki.

___________________

Fakta

Motala kommun var tidiga med att implementera Cambio Viva fullt ut som verksamhetssystem. Sedan 2012 har Motala kommun använt sig av alla Vivas funktionsmoduler för en mycket bred verksamhet, t.ex. myndighetsutövning med utredningar och beslut, handläggning samt utförarverksamhet med t.ex. patientjournaler och social dokumentation.

Läs mer om IBIC » (länk til SKR.se)

Cambio Viva är ett innovativt verktyg för kommunernas socialtjänst, vård och omsorg

Verksamhetssystemet stöttar användarna och följer med i organisationens utveckling.