Våra senaste rapporter

Kvartalsrapport

Finansiell kalender

Kvartalsrapport Q2 Januari–Juni, 2021-08-19
Kvartalsrapport Q3 Januari–September, 2021-11-30
Kvartalsrapport Q4, Januari-December, 2022-02-28

Övriga dokument

Regulatoriska pressmeddelanden