Framtidens hälsodataplattform

Starta resan mot full åtkomst till hälsodata, datadrivna strategier, minskade inlåsningseffekter och ett ekosystem med individen i centrum.

Framtidssäkra din hälsodata

För att öppna upp för fler aktörer, verksamhetsnära utveckling och bättre nyttjande av hälsodata för att tackla framtida utmaningar och ta vara på möjligheter och innovation krävs det att vi bättre nyttjar den kraft som finns i hälsodata.

Med hjälp av överenskomna standarder möjliggör vi att hälsodata kan flyttas, kommuniceras och kategoriseras på ett säkert sätt helt oberoende av leverantör, vårdgivare eller geografiska gränser. Tillsammans med robust säkerhet som skyddar individen och säkerställer att endast behöriga kan få tillgång till patienters data lägger vi grunden för framtidens digitala stöd inom vården.

Cambio Platform är ett resultat av många års erfarenhet av stora regionala journalsystem och standardiserade hälsodata tillsammans med drivet att vara med och skapa ett helt nytt öppet ekosystem där informationen följer patienten och inte är fastlåst i vårdens system.

CLINICAL DATA REPOSITORY

Grundstenen i din öppna hälsodataplattform

Minska inlåsningseffekter genom att börja spara data i Cambio Platforms CDR. Den utgör hjärtat där all patientdata lagras och hämtas. Säker, skalbar och baserad helt på openEHR.

 • Lagra data enligt openEHR
 • Fullt stöd för PDL
 • Import- och exportfunktioner för att få ut hälsodata
 • Säker hantering av hälsodata

CORE SERVICES

API:er för applikationsutveckling

Core Services är Cambio Platforms öppna API:er för applikationsutveckling som säkerställer att innovatörer har ett stort urval förmågor färdiga så de kan fokusera helt på sitt användningsfall.

 • Patientregister med mappning till openEHR EHR id
 • Terminologistöd för Snomed CT mfl
 • Tjänster för PDL-stöd såsom oHSA
 • Säker hantering av hälsodata

AUTHORING

Möjliggör egenutveckling nära verksamheten

Low/no code-utveckling av openEHR-formulär, beslutsstödsregler och mer med hjälp av verktyg samt säker och automatiserad överföring av konfigurationer till utpekad körmiljö.

 • Skapa openEHR-formulär för vårdpersonal eller patient
 • Integrera formulär för användning i COSMIC
 • Hantera och dela formulär inom communityn

Kontakta oss

Prova på Cambio Platform

Tack vare att Cambio Platform tillhandahålls som tjänst vid sidan av existerande journalsystem så går det enkelt och snabbt att komma igång.

Cambio kan även hjälpa till med rådgivning och strategier för hur Cambio Platform kan hjälpa er med era långsiktiga strategier kring hållbar informationsförsörjning

Frågor och feedback

I det nya öppna ekosystemet så skapar vi värde för patienter och vårdpersonal tillsammans! Cambio uppskattar därför all feedback och frågor med avseende på Cambio Platform och våra tankar kring hållbar informationsförsörjning.

Hur kan vi hjälpa dig?