Resurshantering, planering och effektiva verksamhetsflöden

Ett heltäckande system för effektiva verksamhetsflöden inom vård och omsorg

Cambio Vårdlogistik hjälper verksamheter inom vård och omsorg att effektivt hantera sina verksamhetsflöden. Det heltäckande, säkra systemet skapar kontroll över resurser och tillgångar samtidigt som tidskrävande administration minimeras.

Brist på förbrukningsvaror och otydlighet kring handhavande av utrustning kan ha en omfattande påverkan på patientsäkerhet och vårdkvalitet. Cambio Vårdlogistik hjälper er verksamhet med beslutsstöd samt att hålla koll på resurstillgång, arbetsflöden, hantering av utrustning med mera. Vård- och omsorgspersonal slipper tidskrävande administration och kan istället fokusera på sin kärnverksamhet.

Digitaliserar de manuella rutinerna

Verktyget underlättar det dagliga arbetet och effektiviserar tidskrävande administrativa uppgifter. Att digitalisera och automatisera de manuella rutinerna gör inte bara verksamheten mer patientsäker, det förenklar också för personal som slipper hantera handskrivna noteringar, post-it lappar eller listor i Excel.

Cambio Vårdlogistik integrerar med befintliga system som säkrar återanskaffning, inköp och påfyllnad, vilket minimerar risken för att resurser tar slut eller inte finns tillgängliga när det behövs. Systemet kompletterar Cambio COSMIC och det kommunala verksamhetssystemet Cambio VIVA, men kan även användas som en helt fristående produkt.

Skapar värde för verksamheten

  • Förbättrad resurskontroll
  • Förenklad resurshantering
  • Effektivare arbetsflöden
  • Minskad administration

Läkemedelsförsörjning

Hantering av utrustning och hjälpmedel

Förbrukningsvaror och beredskapslager

Dokumentation och rutiner

SÅ FUNGERAR VÅRDLOGISTIK BEREDSKAPSLAGER

All hantering i ett enkelt system

Vid digital hantering med Vårdlogistik Beredskapslager görs alla beställningar från lagret i ett system som hanteras via dator och en app i i din telefon. Oavsett om produkterna finns i ett centralt förråd eller utspridda på flera verksamheter har alla behöriga full koll på vad som finns i lager och var det ligger.

Kontakta oss för mer information