En app för enklare kontakt mellan patient och vårdgivare

Min Hälsa är en app som innehåller allt som du som patient behöver för din relation till hälso- och sjukvården. Det är en app som du kommer använda, ibland mer och ibland mindre, men den finns ständigt där för dig.

Ett alternativ till fysiska vårdbesök

•Digitala vårdmöten kan bokas av din ordinarie vårdgivare som ett alternativ till ett fysiskt besök eller telefonsamtal.

•Själva mötet går till som ett vanligt besök och ni kommunicerar via video

•Eftersom det är din ordinarie vårdgivare du träffar journalförs allting i din ordinarie patientjournal

•Den person du har möte med har tillgång till all den information som finns om din vårdhistorik och eventuella läkemedel. 

Användarbarhet i fokus för invånaren

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Direkt access till klinikerna skapar intresse och trygghet
Kliniska värden

Kliniska värden

Primär- och sekundär prevention: Skapar friskare invånare
Sömlöst och användarvänligt

Sömlöst och användarvänligt

Skapar långvarig användning och tillförlitlighet
Personcentrerad vård

Personcentrerad vård

Integrerbar med andra lösningar, utifrån invånarens behov

Vill du veta mer?

Appen finns till för att underlätta, ge dig kunskap och bättre hälsa!

Du slipper väntrum, resor till och från vårdcentralen/sjukhuset, parkeringsavgifter mm. Helt enkelt enklare!