Ett ekosystem för digitala innovationer

Cambio Open Services (COS) är en öppen platform vars syfte är att möjliggöra integration med COSMIC och på så sätt skapa förutsättningar för innovation.

Öppna system är en självklarhet

Cambio Open Services (COS) är ett ekosystem för digitala innovationer, en öppen plattform som ska främja närmare samarbete och innovation genom att underlätta säkra och robusta integrationer mellan Cambio Cosmic och externa applikationer från tredje part.

Med Cambio Open Services får du som arbetar med innovationer inom vård och omsorg tillgång till våra öppna API:er.

COS möjliggör ett öppet ekosystem kring COSMIC redan idag

Cambio COSMIC har en öppen arkitektur som gör det möjligt att samarbeta, utbyta klinisk kunskap och tillsammans skapa nya spännande lösningar att erbjuda våra kunder

Integrationscertifiering säkerställer att API integrationen med COSMIC är kvalitetssäkrad och testad

Integrationscertifiering är en tjänst som erbjuds av Cambio och fokuserar på att kvalitetssäkra fem områden: interoperabilitet, användbarhet, informationssäkerhet, driftsäkerhet och förvaltningsbarhet.

En del av Cambio Innovation

Digitalt ekosystem
Syftet är att stödja skapandet av ett digitalt ekosystem för innovationer inom vården med öppna API:er.

Analys & Utveckling
Stöd och resurser tillsätts i ett tidigt stadie för att smidigt och tryggt kunna utveckla en ny idé till en kvalitetssäkrad integration.

CambioOpen Services
COS är den öppna plattformen till Cosmic där integrationen testas. I COS Sandbox kommer innovatören snabbt igång och utvecklar i nära samarbete och guidning av Cambio Innovation.

Öppna API:er
API:erna är FHIR och REST-baserade och nås via Cambios hemsida för alla att ta del av. Analys av lämpliga API:er för behovet skräddarsys.

Vill du veta mer?

iPad och stetoskop

Öppna system är en självklarhet

Med Cambio Open Services får du som arbetar med innovationer inom vård och omsorg tillgång till våra öppna API:er.