Ett marknadsledande journalsystem för vaccination

Vaccinationsjournalen ger en helt digital process – från bokning och registrering till påminnelser och rapportering. Kan användas av såväl regioner och kommuner som privata mottagningar.


MittVaccin Journal är ett marknadsledande CE-märkt system som e-tjänst för vaccinerande vårdgivare som används över hela Sverige. En modern lösning som är integrerad med både nationella e-tjänster, register och lokala system. Både avgiftsmodell och systemet kan anpassas till såväl små privata vaccinatörer som stora vårdgivare och hela regioner och deras uppdragstagare och kommuner.

Cambio MittVaccin Journal i siffror

 • 4500 vaccinationsmottagningar över hela landet. 
 • 330 vårdgivare (varav i dag 11 regioner, cirka 177 privata vårdgivare och 88 kommuner).
 • 85000 slutanvändare med omkring 157000 olika uppdrag för vårdgivare och mottagningar.

Tillgång till sammanhållen vaccinationshistorik

De vårdgivare som använder MittVaccin Journal har sammanhållen journalföring inom systemet för dem som godkänt detta, vilket ger sammanhållen vaccinationsjournal från både privat och offentlig verksamhet som använder vårt journalsystem.

Mitt Vaccin delar vaccinationsuppgifter från offentligt finansierade vaccinatörer till Nationella tjänsteplattformens e-tjänster för sammanhållen journalföring, genom direktåtkomst i Nationell patientöversikt (NPÖ) och för den enskildes direktåtkomst i 1177 Journalen.

Vi har även automatisk rapportering till Folkhälsomyndighetens Nationella Vaccinationsregister (NVR) för alla vaccinationer inom de nationella programmen, i dag barnvaccinationer och vaccinationer mot Covid-19 och pneumokocker.

MittVaccin är även förberett för, och som första kommersiella aktör certifierat av Inera, för att kunna läsa vaccinationsuppgifter från andra journalsystem via nationella tjänsteplattformen.

Med hjälp av MittVaccins tjänst för dataintegration – MittVaccin Indatatjänst –  kan vaccinationsuppgifter från andra journalsystem tas emot och lagras som historiska vaccinationer i MittVaccin Journal. Det ger en ännu mer komplett vaccinationshistorik och grund till sammanställningar för exempelvis planering, samordning och regionalt smittskyddsarbete. 

Migrering av vaccinationsuppgifter

Vi på Cambio MittVaccin har störst erfarenhet i Sverige av att migrera vaccinationsuppgifter från andra journalsystem, exempelvis J4, PMO, Cross, Riks-vaccin och Svevac. 

Svevac som togs fram redan 2002 och sedan 2014 tillhandahölls av SKR/Inera AB stängdes ner 31 december 2023.  

Vi har sedan 2022 migrerat ca 18 miljoner vaccinationsuppgifter och alla andra journaldata från Svevac för 185 vårdgivare, till MittVaccin. 

Säker och effektiv vaccinationsjournal

MittVaccins Journal möjliggör för patienterna att själva boka tider, fylla i hälsodeklarationer samt resmål online. När tiden är inne för nästa dos, skickas påminnelser automatiskt via SMS och e-post. Erfarenheter visar att systemet effektiviserar administration och ger möjlighet till bättre dokumentation och uppföljning av vaccinationsverksamheten.

Lättillgänglig statistik

Vår vaccinationsjournal ger detaljerad och lättillgänglig statistik, exempelvis doser per vaccin, ålder, vaccinationstäckning, riskgrupper, geografisk täckning med mera. Det är enkelt att följa upp vaccintillgång genom tydligt saldo per mottagning inklusive batchnummer.

Med MittVaccins utdatatjänst för rapportering kan data i MittVaccin sammanställas och presenteras i systemets rapportfunktion. Det kan även föras över till kundernas system för uppföljning, analys och samkörning med andra data i exempelvis egna datalager, beslutsstöd och register.

Vi stöttade vårdgivarna med digitalt flöde för pandemivaccinering

Sverige stod inför en enorm utmaning när befolkningen skulle vaccineras mot Covid-19. Det var helt avgörande att hela flödet från bokning till genomförd vaccination flöt på smidigt och säkert.
Därför är vi glada att vi har kunnat hjälpa våra kunder med ett helt digitalt flöde för massvaccinering med hjälp av Cambio MittVaccin Journal för ca 25% av alla Covid-doser som givits i Sverige under pandemins första 1,5 år:

 • Via 1177 där åtkomst till MittVaccins bokningstjänst sker via regionernas sidor på 1177 eller direkt till MittVaccins tidsbokningstjänst. Bokningarna sparas direkt i MittVaccin Journal.
 • Vårdpersonal söker upp patienten i journalen och stämmer av hälsodeklarationen (inga pappersdeklarationer krävs).
 • Vårdpersonal administrerar valt vaccin och väljer batchnummer via en rullista. Vaccinet är redan är inlagt i journalen via scanning vid leverans och saldot räknas ner automatiskt
 • Automatisk påminnelse till patient sker via SMS eller mejl enligt av Läkemedelsverket fördefinierat intervall.
 • Automatisk rapportering av givna doser till Nationella Vaccinationsregistret för vaccinationer inom de nationella programmen (för närvarande barnvaccinationer och vaccinationer mot Covid-19 och pneumokocker).
 • Regionalt smittskydd och ansvarig vårdgivare kan få regelbunden statistik utifrån en mängd olika parametrar. Det går att få statistik över exempelvis lagersaldo, förbrukning, vaccinationstäckning geografiskt för olika områden, olika åldersgrupper, postnummerområden med mera. Både gemensamma och kundanpassade rapporter går att få.

Vid drop-in eller tex vid vaccinationer på SÄBO kan sjuksköterska skriva in hälsodeklarationen direkt i journalen efter anamnes utan behov av pappersdeklaration.

Säkert och effektivt

Kostnadseffektivt och patientvänligt

IT-säkerhet

Mittvaccin.se för invånarna ger dig ett smidigare vaccinationsflöde

Mittvaccin.se kan användas på telefon, dator eller surfplatta. Den sparar tid för er som vårdgivare och innehåller tjänster som underlättar för era kunder innan och efter deras besök:

 • Hälsodeklarationen fylls i digitalt av patienten innan besöket vilket förenklar och effektiviserar journalföringen i MittVaccin Journal.
 • Bokning och avbokning kan göras direkt av patienten på mittvaccin.se.
 • Nya patienter hittar enkelt er mottagning via mittvaccin.se
 • Patienten kan själv hålla koll på vilka vacciner man tagit och när.
 • Patienten får påminnelser inför nästa dos.

Kontakta oss om du vill veta mer!
  Några av våra anslutna vårdgivare

  Det är även flertalet regioner som använder MittVaccin, till exempel Västernorrland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Kalmar, Blekinge, Halland, Jönköping, Värmland, Västra Götalandsregionen och Gävleborg.

  digital vaccinationsjournal för enklare vaccin - en journal för vaccinatörer

  MittVaccin Journal underlättar arbetet med vaccinationer

  Vaccinationsjournal med stöd för massvaccinering ger en digitaliserad process. MittVaccin Journal kan användas av såväl regioner och kommuner som privata mottagningar.