Sverige

Cambio Mittvaccin
Journal för vårdgivare

MittVaccin Journal är en komplett vaccinationsjournal för regioner, kommuner och privata mottagningar.

shutterstock_562219768

Mittvaccin Journal erbjuder journalsystem, påminnelsetjänster och kassasystem för vaccinationer och dess hantering.

Tillgång till sammanhållen vaccinationshistorik

MittVaccin Journal är det första journalsystemet som har genomgått en certifiering via Inera för att få ”konsumera” vaccinationshistorik från Nationella Tjänsteplattformen (NTjP). Därför kommer vaccinationshistorik från andra journalsystem som ”producerar” till NTjP att visas i MittVaccin genom sammanhållen journalföring, för de vårdgivare som använder MittVaccin och som är anslutna till nationella tjänster via HSA-id.

Vårdgivare som använder MittVaccin Journal kommer även ha möjlighet till sammanhållen journalföring inom systemet för dem som godkänt detta, vilket öppnar upp tillgången till ca 10 miljoner vaccinationer från den privata vaccinationsmarknaden (TBE, resevaccinationer, grundskydd, influensa mm). Data från vaccinationer gjorda på mottagningar med offentlig finanisering, kommer även att tillgängliggöras för andra vårdgivare via ytterligare ett tjänstekontrakt med Inera som gör att vi även får ”producera” data till Nationella Tjänsteplattformen, som sedan kan komma andra till nytta via sammanhållen journalföring, tex via NPÖ.
MittVaccin har automatisk rapportering till Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister.

Under 2021 kommer även en helt ny smittskyddsmodul lanseras som är speciellt framtagen för att möta de krav som gäller regionalt smittskyddsarbete vad gäller vaccinationstäckning samt vaccinationsgrad.

Säkert och effektivt

Mittvaccins Journal möjliggör för patienterna att själva boka tider, fylla i hälsodeklarationer samt resmål online. När tiden är inne för nästa dos, skickas påminnelser automatiskt via SMS och e-post. Erfarenheter visar att systemet ökar patientsäkerhet, samt effektiviserar administration och ger möjlighet till bättre dokumentation och uppföljning av vaccinationsverksamheten.

Statistik

Detaljerad och lättillgänglig statistik t.ex. doser per vaccin, ålder, vaccinationstäckning, riskgrupper, geografisk täckning med mera. Det är enkelt att följa upp vaccintillgång genom tydligt saldo per mottagning inkl batchnr.

IT-säkerhet

MittVaccin Journal är certifierat av Inera vilket innebär att vi har genomgått rigorösa säkerhetstester för att få tillgång till vaccinationshistorik via NTjP (Nationella tjänsteplattformen). För säker patientregistrering är vi kopplade till “Personuppgiftstjänsten” (PU-tjänst) för hämtning av personuppgifter från skatteverkets folkbokföringsregister.
Systemet är CE-märkt (klass 1 enligt MDD).

Vill du veta mer? Kontakta mig!
Joakim-Backau

Joakim Backau

Business Unit Director MittVaccin

076-810 01 97

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer