MittVaccin Journalsystem är ett marknadsledande CE-märkt journalsystem för vaccination som används över hela Sverige. En modern IT-arkitektur gör att det enkelt kan integreras med andra journalprogram och register. Både betalningsmodellen och systemet kan anpassas till såväl små privata vaccinatörer som stora mottagningar och regioner.

Cambio MittVaccin Journal i siffror

 • 400 mottagningar använder systemet
 • 160 vårdgivare (varav 7 regioner, 92 privata och 23 kommuner)
 • 23 000 slutanvändare

Tillgång till sammanhållen vaccinationshistorik

MittVaccin Sverige AB är den första privata aktören som genomgått en certifiering via Inera för att få ”konsumera” vaccinationshistorik från Nationella Tjänsteplattformen (NTjP), därför kommer vaccinationshistorik från andra journalsystem som ”producerar” till NTjP att visas i systemet för de vårdgivare som använder MittVaccin Journal. Detta beräknas vara i produktion under våren 2021.

De vårdgivare som använder MittVaccin Journal har sammanhållen journalföring inom systemet för dem som godkänt detta, vilket öppnar upp tillgången till vaccinationer från både privat och offentlig verksamhet. Data från vaccinationer gjorda på de över 400 anslutna mottagningarna kan även tillgängliggöras för andra vårdgivare via ytterligare ett tjänstekontrakt med Inera som gör att vi även får ”producera” data till Nationella Tjänsteplattformen. Denna information som sedan kan komma andra till nytta via sammanhållen journalföring via NPÖ och för individer via 1177 Journalen.

Vi har även automatisk rapportering till Folkhälsomyndighetens Nationella Vaccinationsregister (NVR).

Säker och effektiv vaccinationsjournal

MittVaccins Journal möjliggör för patienterna att själva boka tider, fylla i hälsodeklarationer samt resmål online. När tiden är inne för nästa dos, skickas påminnelser automatiskt via SMS och e-post. Erfarenheter visar att systemet ökar patientsäkerhet, samt effektiviserar administration och ger möjlighet till bättre dokumentation och uppföljning av vaccinationsverksamheten.

Lättillgänglig statistik

Vår vaccinationsjournal ger detaljerad och lättillgänglig statistik t.ex. doser per vaccin, ålder, vaccinationstäckning, riskgrupper, geografisk täckning med mera. Det är enkelt att följa upp vaccintillgång genom tydligt saldo per mottagning inkl batchnr.

Vi stöttar vårdgivarna med digitalt flöde för pandemivaccinering

Sverige står inför en enorm utmaning när befolkningen ska vaccineras mot Covid-19. Det är avgörande att hela flödet från bokning till genomförd vaccination flyter på smidigt och säkert.
Därför av vi glada att kunna hjälpa våra kunder med ett helt digitalt flöde för massvaccinering med Cambio MittVaccin Journal:

 • Inloggning via 1177 där bokning sker via 1177s webbokningstjänst (alternativt via MittVaccins tidsbokningstjänst som sparas direkt i MittVaccin Journal)
 • Uthopp till MittVaccins digitala hälsodeklaration som sparas direkt i MittVaccin Journal
 • Patienten ankomstregistrerar sig på mottagningen genom att visa legitimation
 • Vårdpersonal söker upp patienten i journalen och stämmer av hälsodeklarationen (inga pappersdeklarationer krävs)
 • Administrerar valt vaccin och väljer batchnummer via en rullista. Vaccinet är redan är inlagt i journalen via scanning vid leverans och saldot räknas ner automatiskt
 • Automatisk påminnelse via SMS/mail enligt av Läkemedelsverket fördefinierat intervall
 • Automatisk rapportering av givna doser till Nationella Vaccinationsregistret
 • Regionalt smittskydd eller ansvarig vårdgivare kan få regelbunden statistik på lagersaldo och förbrukning och vaccinationstäckning per mottagning, vårdgivare eller region

Vid drop-in eller tex vid vaccinationer på SÄBO kan sjuksköterska skriva in hälsodeklarationen direkt i journalen efter anamnes utan behov av pappersdeklaration.

Säkert och effektivt

Reserådet & Svar igår

Kostnadseffektivt och patientvänligt

IT-säkerhet

White paper MittVaccin

Sköterska sitter vid kassan på en mottagning

Kassasystem för vaccinatörer

MittVaccin kan kompletteras med ett kassasystem så att vaccin och artiklar automatiskt förs över från journalen till kassan. Företagskunder kan selekteras ut för att skapa fakturaunderlag i Excel. Nya kassor/butiker öppnas enkelt och enbart internetuppkoppling behövs.

Webbaserat, användarvänligt och väldigt enkelt

Cambio MittVaccins kassasystem kan användas för en eller flera mottagningar, i ett gemensamt webbaserat system. Det kan köras helt fristående eller integreras med vår Cambio MittVaccin journal. Du kan även logga in och arbeta på distans för att se försäljningsstatistik och uppdatera artikelregister m.m. Butikskassan är mycket lättanvänd och enkel att lära. Allt som behövs är en dator och internetuppkoppling.

 • Dagsavslut, kassajournal med bokföringsorder automatiseras
 • Vaccineringar kan genomföras tillfälliga platser via mobil uppkoppling
 • Koppling till artikelregister och lagersaldo i realtid

Tillbehörspaket med hårdvara

Godkänd av Skatteverket

App MittVaccin digitalt vaccinationskort

MittVaccin app för invånarna ger dig ett smidigare vaccinationsflöde

MittVaccin app kan användas av alla som har en iPhone. Den sparar tid för er som vårdgivare och innehåller tjänster som underlättar för era kunder innan och efter deras besök:

 • Hälsodeklarationen fylls i digitalt av patienten innan besöket vilket ökar patientsäkerheten.
 • Bokning, avbokning samt ankomstregistrering görs via appen direkt av patienten.
 • Nya patienter hittar enkelt er mottagning via funktionen ”Boka tid”
 • Patienten kan själv hålla koll på vilka vacciner man tagit och när.
 • Patienten får påminnelser inför nästa dos direkt i telefonen via appen.
 • Appen är certifierad av Inera.

För att ni enkelt ska kunna informera era kunder om MittVaccin app har vi tagit fram gratis marknadsmaterial. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss om du vill veta mer!

  Några av våra anslutna vårdgivare

  digital vaccinationsjournal för enklare vaccin - en journal för vaccinatörer

  MittVaccin Journal underlättar arbetet med vaccinationer

  Vaccinationsournal med stöd för massvaccinering.  Ger en digitaliserad process och kan användas av såväl regioner och kommuner som privata mottagningar.