MittVaccin är nu en del av Cambio. Detta är vår uppdaterade sida för dokumentation kopplad till MittVaccin Journal! Här hittar du:

  • Dokumentation och Manualer
  • E-learnings och utbildningsfilmer

Dokumentation och Manualer

Här finns den senaste versionen av manualerna och övrig dokumentation för slutanvändare.

E-learnings och utbildningsfilmer

E-learnings är korta filmer som beskriver olika moment och funktioner i MittVaccin Journal. Utbildningsfilmerna är inspelade liveutbildningar där vi går igenom de olika funktionerna i MittVaccin Journal.

Navigering

Vaccinsaldo

Kund och bokning

Vaccinationsflöde vårdpersonal med ordinationsrätt

Ordinera vaccination

Administrera vaccination efter läkares ordination

MittVaccin – nu en del av Cambio