Samlingsplatsen för ekosystemet inom ehälsa och välfärdsteknologi

Varje år samlas vi och diskuterar aktuella ämnen som driver den digitala utvecklingen framåt till fördel för region, kommun och invånare.

Tillsammans inspireras vi av framgångsrika exempel, produktnyheter och innovativa lösningar. Under två dagar får du chansen att nätverka med branschkollegor, lyssna till spännande talare med olika insikter och erfarenheter, ta del av produktpresentationer, samt demos tillsammans med våra produktspecialister och samarbetspartners.

Tillsammans driver vi utvecklingen mot ett friskare Sverige.

Cambio Connect 2025

Just nu pågår planeringen för Cambio Connect 2025 för fullt. Vi uppdaterar löpande om ny information.

Sålänge kan du läsa information om Cambio Connect 2024 här nedan.

Cambio Connect 2024

Talare

Talare

Under dagen talade både externa och interna personer om hur vi bör arbeta med hållbar informationsförsörjning och om våra produkter.
Se alla talare
Agenda

Agenda

Cambio Connect pågick i två fullspäckade dagar. Se agendan för 2024 här.
Se agenda
Partners

Partners

Vår partners fanns på plats för att dema sina produkter och svara på frågor.
Läs mer om våra partners
Cambio Connect 2024

Information

Plats

Cambio Connect 2024 tog plats på Clarion Hotel Arlanda den 7-8 februari 2024

Dresscode middag: Festfin

Cambio Connect 2024

Viva-dagarna är nu en del av Cambio Connect

Precis som tidigare kommer det finnas möjligheter att nätverka, delta i produktnära presentationer och exempel från verkligheten och hur smarta lösningar tillämpas inom vård och omsorg samt socialtjänst.

Vi kommer ha demo-stationer bemannade under hela Connect där du som besökare för chans att interagera med både våra lösningar och våra produktspecialister.

Cambio Awards 2024

Cambio Awards syftar till att lyfta fram och sprida framgångsrika exempel där digitalisering och nya arbetssätt förbättrar vård och omsorg. Pris delas ut inom kategorierna Regional hälso- och sjukvård, Kommunal vård, omsorg och socialtjänst samt Inspiratör inom ekosystemet.

Vinnare Cambio Awards 2024

Region Jönköping

Region Jönköping

Region Jönköping har som första region i Sverige säkerställt att alla vaccinationer från hela regionen, samt alla dess 13 kommuner inklusive elevhälsan, samlas i MittVaccin Journal för en intern sammanhållen journal, samt delas till NPÖ och 1177 Journalen.

Detta har möjliggjort uppföljning av vaccinationstäckning och lagersaldo samt givit underlag för planering av vaccinbeställning och informationsinsatser.

Projektets framgång har drivits av ett utmärkt samarbete och kommunikation mellan regional IT-förvaltning, MittVaccin, 13 olika kommuner samt extern aktör för Elevhälsosystemet. Region Jönköping har framgångsrikt hanterat ett digitalt projekt med stor komplexitet och många aktörer, vilket nu skapar betydande nytta för samhället och vården.
Borås Stad

Borås Stad

Genom en banbrytande integration mellan verksamhetssystemet och Senior alert har Borås Stad, Cambio, SKR och Senior alert tillsammans skapat en framstående modell för samarbete. Som pionjärkommun och första verksamhetssystem att implementera denna integration har de redan nått två av fyra steg i Senior alert.

Det nära samarbetet och användarcentrerade synsättet från Borås Stads sida har varit avgörande. Projektet har eliminerat dubbel dokumentation, ökat patientsäkerheten och utökat mängden data i Senior alert, vilket betyder bättre vårdkvalitet. Denna nyskapande insats har fått nationell uppmärksamhet och är en förebild för förbättringar inom vården.
Region Uppsala

Region Uppsala

Region Uppsala har framgångsrikt implementerat taligenkänning i Cosmic för vårdpersonal på Akademiska Sjukhuset. Genom att göra anteckningar synliga och signera dem omedelbart möjliggör taligenkänning snabbare vårdförlopp utan onödiga fördröjningar samt höjer patientsäkerheten.

Den minskade administrativa tiden för journaldokumentation har direkt positiv påverkan på arbetsmiljön för personalen, vilket skapar en mer effektiv och trivsam arbetsplats. Vårdadministrativ service kan nu uppfylla sitt basuppdrag och samtidigt frigöra tid för uppgiftsväxling.

Region Uppsalas införande av taligenkänning på Akademiska sjukhuset är ett lysande exempel på hur digitala lösningar kan höja kvaliteten inom vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.