Talare på Cambio Connect 2024

Göran Persson
fd. Statsminister
Talarpunkt dag 1:
Kommer inom kort

Patrik Sundström
tf. VD, Inera
Talarpunkt dag 1:
Panelsamtal: En gemensam digital infrastruktur i hälso- och sjukvården – hur lyckas vi?

Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Ehälsomyndigheten
Talarpunkt dag 1:
Panelsamtal: En gemensam digital infrastruktur i hälso- och sjukvården – hur lyckas vi?

Marie Morell
Regionråd, Region Östergötland
Talarpunkt dag 2:
Ett regionperspektiv på utmaningar med budget och kompetensförsörjning

Erik Slottner
Civilminister
Talarpunkt dag 1:
Information kommer

Niklas Lindberg
COO, Sussa Samverkan
Talarpunkt dag 2:
17 regioner använder snart Cosmic – vad innebär det för samverkan och informationsöverföring?

Mikael Borén
Digitaliserings och IT-direktör, Region Värmland
Talarpunkt dag 2:
17 regioner använder snart Cosmic – vad innebär det för samverkan och informationsöverföring?

Mattias Fredricson
tf Avdelningschef, Socialstyrelsen
Talarpunkt dag 1:
Panelsamtal: En gemensam digital infrastruktur i hälso- och sjukvården – hur lyckas vi?

Pontus Wärnestål
Biträdande professor i informationsteknologi, Högskolan i Halmstad

Magnus Johansson
Regiondirektör, Region Sörmland
Talarpunkt dag 2:
Ett regionperspektiv på utmaningar med budget och kompetensförsörjning

Samlingsplatsen för ekosystemet inom ehälsa och välfärdsteknologi

Varje år samlas vi och diskuterar aktuella ämnen som driver den digitala utvecklingen framåt till fördel för region, kommun och invånare.