Tillbaka till eventsidan

Agenda (uppdateras löpande)

9:00 – 10:00 Nätverksfika och registrering
9:45 Välkommen
Rami Avidan, Chief Executive Officer på Cambio
10:00 Regeringens agenda – Hur ökar vi takten i den digitala omställningen
och hur nyttjar vi bättre digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg

Erik Slottner, Civilminister
10:25 Speciellt inbjuden talare
Göran Persson, fd. Statsminister
11:10 Panelsamtal: En gemensam digital infrastruktur för hälso- och sjukvården – hur lyckas vi?
Panelen samtalar om hur olika aktörer tillsammans kan skapa förutsättningar för en mer effektiv och kvalitativ vård och omsorg. Vad är målet, hur ser ansvarsfördelningen ut och vad är viktiga nyckelfaktorer för att vi ska lyckas?

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör eHälsomyndigheten
Patrik Sundström, tf VD Inera
Rami Avidan, VD Cambio
Mattias Fredricson, tf Avdelningschef Socialstyrelsen
11:50 Paus och nätverksmingel samt demo – Cambio & partners
12:00 Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem
Tomas Mora Morrison, Grundare och delägare, Cambio
VIVA: Nyheter Welfare Produktspår – Cambio Platform Demo – Cambio & partners
12:30 Hur stöttar vi hälso- och sjukvården med digitaliseringens hjälp?Ingrid Wistrand, Chief Product Officer, Cambio VIVA: Roadmap Produktspår – CDC Demo – Cambio & partners
13:00 Lunch samt demo – Cambio & partners
14:30 Sussaregionerna får nytt vårdinformationsstöd
Niklas Lindberg, COO Sussa Samverkan
VIVA: IFO-specifikt Produktspår – Cambio CIS Demo – Cambio & partners
15:00 Nära vård, hur knyter vi ihop vårdkedjan på ett bättre sätt?
VIVA: Nyheter Produktspår – COSMIC Birth Demo – Cambio & partners
15:30 Värdet av att arbeta preventivt inom hälso- och sjukvård VIVA: Nyheter Produktspår – COSMIC Processtöd Demo – Cambio & partners
16:00 Nätverksfika samt demo – Cambio & partners
16:20 Success stories från Cambio Awardsnomineringarna VIVA: Nyheter Produktspår – COSMIC Operationsstöd
Demo – Cambio & partners
16:40 Vad är OpenEHR och hur kan det förändra vården och öka effektiviteten?
VIVA: Status automation, visualisering och autentisering Produktspår – Cambio FRISQ
VIVA
Demo – Cambio & partners
17:10 Hur kan vi individualisera vården bättre? VIVA: Partners Produktspår – Min hälsa
MittVaccin
Demo – Cambio & partners
18:15 Middag och Cambio Awards
9:00 Start dag två
9:05 Utmaningar och möjligheter med AI
Pontus Wärnestål, Professor i informationsteknologi
Max Gordon, verksamhetschef vid Clinical AI Research-lab på Danderyds sjukhus
Johanna Hultcrantz, Chief Innovation Officer på Cambio
Pontus Wärnestål, Biträdande professor i informationsteknologi
9:55 Hur ökar vi digitaliseringen inom offentlig sektor?
10:15 Nätverksfika samt demo – Cambio & partners
10:50 Ett regionperspektiv på utmaningar med budget och kompetensförsörjning
Marie Morell, Regionråd i Region Östergötland
Magnus Johansson, Regiondirektör i Region Sörmland
VIVA: Nomad – Vad krävs för att komma igång?Produktspår – Cambio Platform Demo – Cambio & partners
11:20 17 regioner använder snart Cosmic – vad innebär det för samverkan och informationsöverföring?
Niklas Lindberg, COO Sussa Samverkan
Mikael Borén, Digitaliserings- och IT Direktör, Region Värmland
VIVA: Erfarenhetsutbyte Produktspår – CDC Demo – Cambio & partners
11:50 Datadriven vård för ökad effektivitet och kvalitét
COSMIC Insight
VIVA: Erfarenhetsutbyte Produktspår – Cambio CIS
Produktspår – MittVaccin
Demo – Cambio & partners
12:00 Lunch samt demo – Cambio & partners
13:50 Mer info inom kort VIVA: Kundundersökning och förbättringsarbete Produktspår – COSMIC Birth
Min hälsa
Demo – Cambio & partners
14:00 Mer info inom kort VIVA: Kundundersökning och förbättringsarbete Produktspår – COSMIC Processtöd
COSMIC Operationsstöd
Demo – Cambio & partners
14:50 Mer info inom kort VIVA: Paneldiskussion – fråga Cambio Produktspår – Cambio FRISQ
VIVA
Demo – Cambio & partners
15:00 Keynote
15:25 Summering Cambio Connect
Rami Avidan, CEO på Cambio
15:30 Tack för två fantastiska dagar!

Tillbaka till eventsidan