Vi är en av Nordens ledande leverantörer inom e-hälsa

Cambio är en av Nordens ledande leverantörer inom e-hälsa med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar för regioner, kommuner och privata vårdgivare. Cambios e-hälsolösningar knyter samman vårdkedjan och stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete. Tillsammans erbjuder vi invånare och patienter en säkrare och mer lättillgänglig vård och omsorg.

Vi är i dag runt 900 anställda i flera länder. Cambio levererar e-hälsolösningar för hälso- och sjukvården och verksamhetssystem för kommuner i Sverige, Danmark, Island och Storbritannien.

Vår vision

Vi vill göra skillnad för samhället i stort genom att transformera och förbättra hälso- och sjukvården

Det gör vi genom att tillhandahålla kvalitativa, öppna och integrerade lösningar som möjliggör ekosystem och nya e-hälsoparadigm.

Genom att ständigt ta höjd för framtidens utmaningar möjliggör vi för våra kunder att redan idag tillhandahålla morgondagens hälso- och sjukvård.

Våra värderingar

Trust

Trust

Vi har tillit till varandras kompetens och våra kunder ska känna förtroende för oss som sin långsiktiga partner.
Care

Care

Vi agerar utifrån det bästa för våra anställda, våra kunder och för samhället i stort.
Together

Together

Vi hjälper och stöttar varandra. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och partners för att uppnå våra gemensamma mål.

Våra kunder

17 av 21 svenska regioner använder eller är på väg att införa vårdinformationsstödet, Cambio COSMIC och drygt 120 kommuner nyttjar våra tjänster, däribland ett 40-tal kommuner som använder verksamhetssystemet Cambio Viva. Det gör att vi har en unik position på den svenska marknaden där vi kan koppla samman hela vårdkedjan och bidra till ett hälsosammare samhälle.

Cambio växer på den europeiska marknaden och har ett stort antal användare i Danmark, Storbritannien, Färöarna, Grönland, på Island samt i Nya Zeeland.

Första steget togs i Linköping

Cambio grundades 1993 av två Linköpings-studenter som fick i uppdrag att skapa ett digitalt journalsystem till en privat läkarklinik. Succén var snart ett faktum. Fler kliniker hörde av sig och inom kort fanns tio anställda på det nybildade företaget.

1998 fick Cambio sin första sjukhuskund, Ersta Sjukhus. Den första landstingskunden var Huddinge Sjukhus som anslöt sig i samband med millenieskiftet. Åren därefter utsågs Cambio till ”Årets Gasell” fyra år i rad.

Efter hand som bolaget växt har erbjudandet breddats. Cambio stöttar nu både kommunala och regionala verksamheter såväl som privata vårdgivare med verksamhetsstöd, journalsystem och system med specifika specialistfunktioner som exempelvis kliniska beslutsstöd, system för intensivvård och vaccinationssystem.

Vi vill bli fler

Vill du jobba på Cambio?

Vill du vara med och skapa framtidens lösningar för hälso- och sjukvården idag?

iPad och stetoskop

Våra kontor

Våra svenska kontor finns i Linköping, Motala och Stockholm. Vi har även kontor i Köpenhamn och Århus samt i Reading utanför London. I Colombo på Sri Lanka har vi ett bolag för vår löpande produktutveckling.

openehr international

Vi är stolt samarbetspartner till openEHR International

Vi stödjer Läkare Utan Gränser

Som Vänföretag till Läkare Utan Gränser bidrar vi till att de kan ge livräddande vård – oavsett vem, var och varför.

Certifikat

Cambio Group har ett ledningssystem som inkluderar kvalitet, miljö, informationssäkerhet och hantering av tjänster och vi är certifierade enligt:

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.