Cambio Viva är ett innovativt verktyg för kommunernas socialtjänst, vård och omsorg

– Det processorienterade och flexibla verksamhetssystemet Cambio Viva stöttar användarna och följer med i organisationens verksamhetsutveckling. Det ger ett effektivt arbetssätt och förenklad vardag för användarna.

Cambio COSMIC är det ledande journalsystemet i Norden.

– Ett samordnat och patientfokuserat vårdsystem med drygt 100 000 användare i Sverige.

Cambio CIS förser vårdpersonalen med en heltäckande dataöversikt

– Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till tvärgående data – för att rädda liv.

Beslutsstödet Cambio CDS ger patientspecifika råd

– Ett datoriserat kliniskt beslutstöd kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient med regelverk baserade på medicinsk evidens.

digital vaccinationsjournal för enklare vaccin - en journal för vaccinatörer

Cambio MittVaccin Journal – för en digital vaccinationsprocess

– Möjliggör en helt digital vaccinationsprocess, från bokning och påminnelse till registrering och rapportering

Arbeta mobilt med journalen i Cambio Cosmic Nova

– Innovativa lösningar ger dig mobil tillgång till patientjournalen. Vårdpersonal och läkare har alltid rätt information tillgänglig när de behöver den, oavsett var de befinner sig.

Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa. Cambio spelar en viktig roll! Vill du vara med på resan?

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.