digital vaccinationsjournal för enklare vaccin - en journal för vaccinatörer

Cambio MittVaccin Journal – för en digital vaccinationsprocess

– Möjliggör en helt digital vaccinationsprocess, från bokning och påminnelse till registrering och rapportering

Cambio Viva är ett innovativt verktyg för kommunernas socialtjänst, vård och omsorg

– Det processorienterade och flexibla verksamhetssystemet Cambio Viva stöttar användarna och följer med i organisationens verksamhetsutveckling. Det ger ett effektivt arbetssätt och förenklad vardag för användarna.

Beslutsstödet Cambio CDS ger patientspecifika råd

– Ett datoriserat kliniskt beslutstöd kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient med regelverk baserade på medicinsk evidens.

Cambio CIS förser vårdpersonalen med en heltäckande dataöversikt

– Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till tvärgående data – för att rädda liv.

Cambio COSMIC är det ledande journalsystemet i Norden.

– Ett samordnat och patientfokuserat vårdsystem med drygt 100 000 användare i Sverige.

Arbeta mobilt med journalen i Cambio Cosmic Nova

– Innovativa lösningar ger dig mobil tillgång till patientjournalen. Vårdpersonal och läkare har alltid rätt information tillgänglig när de behöver den, oavsett var de befinner sig.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.