Vår CMO om läkares digitala arbetsmiljö

Ineffektiva digitala system drabbar läkares arbetsmiljö och patienten

Som nyutexaminerad läkare minns jag den initiala chocken när jag insåg hur mycket av min tid jag lade på att jonglera olika digitala system i stället för att kunna ägna mig åt det jag värdesatte mest – kontakten med patienterna.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.