Chief Executive Officer
Rami Avidan

Läs mer om Rami

Bild på Tomas Block

Chief Medical Officer,
Head of Incubator and M&A

Tomas Block

Läs mer om Tomas

Bild på Andrew Woodward Cambios ledningsgrupp

Chief Technology Officer
Andrew Woodward

Läs mer om Andrew

Chief Legal Officer
Richard Wolff

Läs mer om Richard

Chief Commercial Officer
Cecilia Täkte

Läs mer om Cecilia

Chief Product Officer
Ingrid Wistrand

Läs mer om Ingrid

Bild på Jenny Styren Cambios ledningsgrupp

Chief Marketing and
Communication Officer

Jenny Styren

Läs mer om Jenny

Chief People Success Officer
Maria Nylén

Läs mer om Maria

Bild på Arash Noujoumi Giers Cambios ledningsgrupp

Chief Operating Officer
Arash Noujoumi

Läs mer om Arash

Chief Financial Officer
Johannes Fabó

Läs mer om Johannes