Anestesi- och intensivvårdsjournal

Cambio CIS är utvecklat för att behandla, hantera och leverera data från olika sorters medicinteknisk utrustning.

En patient – en vy

Cambio CIS är ett komplett it-stöd för anestesi- och intensivvårdsjournal, PDMS (Patient Data Management System). Cambio CIS är utvecklat för att behandla, hantera och leverera data från olika sorters medicinteknisk utrustning.

Cambio CIS består av ett antal produkter utvecklade specifikt för anestesiologiska och intensivvårdsenheter. Systemet ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till exakt och tvärgående data.

Cambio CIS fungerar ihop med de främsta IT-systemen inom vården.

IT-stöd för anestesijournal och intensivvårdsjournal

Cambio CIS innehåller:

 • Samlad patientvy med överblick över patientens status
 • Läkemedelsmodul för förskrivning och administration av läkemedel, dosberäkning och interaktionskontroll
 • Läkemedelsprotokoll bestående av ett eller flera läkemedel anpassat olika behandlingssituationer
 • Vätskebalans
 • Stöd för beräkning av internationellt erkända scores som APACHE II, SAPS II och 3, SOFA, NEMS, PIM2 och TISS
 • Grafisk visning av observationer inhämtat från medicinteknisk utrustning
 • Grafisk visning av manuellt registrerade observationer
 • Rapport och analysmodul
 • Patientjournal för anestesi och intensivvård med stöd för vårdplaner samt in- och utskrivning
 • Integrationer med omkringliggande system till exempel journalsystem och labsystem
 • Modul för export av data

Systemet består av ett antal moduler, specialanpassade för olika vårdenheter:

Cambio CIS IVA

Cambio CIS AN

Landspítali Reykjavik har använt digital lösning för intensivvård på sjukhusets anestesi- och uppvakningsavdelningar sedan 2019

En patient. En vy.

Med Cambio CIS blir det lättare att samarbeta och dela data mellan vårdgivare, enheter och ansvarsområden.