Cambio CIS är utvecklat för att behandla, hantera och leverera data från olika sorters medicinteknisk utrustning

Effektiv monitorering och dokumentation av anestesi och intensivvård som ger underlag för verksamhetsutveckling.

En patientcentrerad dataöversikt

Cambio CIS är ett komplett it-stöd för anestesi- och intensivvårdsjournal, PDMS (Patient Data Management System). Cambio CIS är utvecklat för att behandla, hantera och leverera data från olika sorters medicinteknisk utrustning.

Cambio CIS består av ett antal produkter utvecklade specifikt för anestesiologiska och intensivvårdsenheter. Systemet ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till exakt och tvärgående data.

Cambio CIS fungerar ihop med de främsta IT-systemen inom vården.

Principerna i CIS

Behandla data

Högupplösta data från medicinskteknisk utrustning kan konfigureras utifrån behov.

Hantera data

Informationsöversikten ger möjlighet att snabbt agera på förändringar och avvikelser.

Leverera data

CIS är integrerad i COSMIC, som förenklar. Genom att dela data mellan enheter stärks vårdens standardisering

Cambio CIS innehåller:

 • Samlad patientvy med överblick över patientens status
 • Läkemedelsmodul för förskrivning och administration av läkemedel, dosberäkning och interaktionskontroll
 • Läkemedelsprotokoll bestående av ett eller flera läkemedel anpassat olika behandlingssituationer
 • Vätskebalans
 • Stöd för beräkning av internationellt erkända scores som APACHE II, SAPS II och 3, SOFA, NEMS, PIM2 och TISS
 • Grafisk visning av observationer inhämtat från medicinteknisk utrustning
 • Grafisk visning av manuellt registrerade observationer
 • Rapport och analysmodul
 • Patientjournal för anestesi och intensivvård med stöd för vårdplaner samt in- och utskrivning
 • Integrationer med omkringliggande system till exempel journalsystem och labsystem
 • Modul för export av data

Systemet består av ett antal moduler, specialanpassade för olika vårdenheter:

Cambio CIS IVA

Cambio CIS AN

Vill du veta mer?

Either your browser does not support javascript, or javascript is disabled. This site works best if you enable javascript.