Cambio CIS är en mjukvarusvit där alla delar är utvecklade för att behandla, hantera och leverera data från olika sorters medicinteknisk utrustning. Ett komplett it-stöd för anestesi- och intensivvårdsjournal.

Cambio CIS består av ett antal produkter utvecklade specifikt för intensivvårdsenheter, anestesiologiska avdelningar och för forskning. Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till exakt och tvärgående data.

En patient. En vy.

Med Cambio CIS blir det lättare att samarbeta och dela data mellan vårdgivare, enheter och ansvarsområden. Vi har utvecklat vår CIS-lösningssvit genom en välbeprövad implementeringsmetod i samarbete med intensiv- och neonatalvårdsavdelningar samt anestesi- och postoperativa avdelningar.

Lösningar för livet.

En implementering av Cambio CIS är ett betydande steg i vårdens digitaliseringsstrategi. Systemet bidrar till en förbättrad patientsäkerhet och sparar både kostnader och vårdtid. Genom att dela data mellan enheter stärks standardiseringen av vården. Cambio CIS fungerar ihop med de främsta IT-systemen inom vården, och utvecklas kontinuerligt för att uppfylla nya krav i våra kunders verksamhet.

IT-stöd för anestesijournal och intensivvårdsjournal

Cambio CIS är ett komplett it-stöd som:

  • Stödjer digitaliseringsstrategin
  • Förbättrar patientsäkerheten
  • Sparar både kostnader och vårdtid
  • Ökar vårdstandardisering
  • Fungerar ihop med de främsta IT-systemen inom vården

Mjukvarusviten består av ett antal moduler, specialanpassade för olika vårdenheter.

Cambio CIS journal för IVA & Neonatalvård

Cambio CIS Anestesijournal

Cambio CIS HealthQ

Se hur Cambio CIS används på Odense Universitetssjukhus i Danmark

En patient. En vy.

Med Cambio CIS blir det lättare att samarbeta och dela data mellan vårdgivare, enheter och ansvarsområden.