Sverige

Cambio CIS
- Critical
Information
System

Cambio CIS består av ett antal produkter utvecklade specifikt för intensivvårdsenheter, anestesiologiska avdelningar och för forskning. Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till exakt och tvärgående data.

caihx03423
operation 2

En patient. En vy.

Med Cambio CIS blir det lättare att samarbeta och dela data mellan vårdgivare, enheter och ansvarsområden.

Genom att förse vårdpersonalen med en heltäckande, dynamisk och patientcentrerad dataöversikt kan vi hjälpa sjukvården att rädda fler liv.

Cambio CIS är en komplett mjukvarusvit utvecklad specifikt för intensivvårdsenheter, anestesiologiska avdelningar och för forskning. Produkterna är utvecklade för att behandla, hantera och leverera data från olika sorters medicinteknisk utrustning, och utvecklas kontinuerligt för att uppfylla våra kunders stadigt ökande krav. I serien ingår CIS HealthQ för avancerad dataextrahering samt patientdatasystemen (PDMS) CIS Anasthaseia som utvecklats tillsammans med narkosläkare samt CIS ICU som förser intensivvårdsavdelningar med kritisk data.

Vi har utvecklat vår CIS-lösningssvit med hjälp av en välbeprövad implementeringsmetod i samarbete med intensiv- och neonatalvårdsavdelningar samt anestesi- och postoperativa avdelningar.

Cambio CIS erbjuder lösningar för livet

Genom att förse vårdpersonalen med en heltäckande, dynamisk och patientcentrerad dataöversikt hjälper vi sjukvården att rädda fler liv. Cambio CIS:

  • Stödjer digitaliseringsstrategin
  • Förbättrar patientsäkerheten
  • Sparar både kostnader och vårdtid
  • Ökar vårdstandardisering
  • Fungerar ihop med de främsta IT-systemen inom vården

Lösningar från Cambio CIS:

CIS HealthQ

Detaljerad dataextrahering för vård-IT.  HealthQ från Cambio löser de största utmaningarna med extrahering av vårddata…

CIS Anesthesia

Ett användarvänligt och intuitivt patientdatasystem (PDMS) som utvecklats av narkosläkare i nära samarbete med Cambio för att möta behoven för anestesi. …

CIS ICU

Informationssystem för intensivvårdsavdelningar (ICU). CIS ICU från Cambio är ett användarvänligt och intuitivt patientdatasystem (PDMS) …

Se hur Cambio CIS (fd Daintel) används på Odense Universitetssjukhus i Danmark:

 

Vill du veta mer? Kontakta mig!
Johanna Hultcrantz porträtt

Johanna Hultzrantz

Chief Product Officer

013-20 03 00

Vill du att vi kontaktar dig?

Ange e-postadress eller telefonnummer så kontaktar vi dig inom kort

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Läs mer