VAD ÄR CAMBIO FRISQ?

Bättre planering och ökad patientinvolvering

Hela vårdteamet får en digital lösning där de enkelt kan se tidigare aktiviteter och arbeta gemensamt med pågående vårdprocesser. Patienten får möjlighet att följa sin vårdprocess och vara delaktig via Cambio FRISQ Patient. Då Cambio FRISQ integreras direkt med journalsystemet undviks dubbelarbete och mer tid kan läggas på patientkontakt. Lösningen underlättar planering och koordinering för vårdgivare samtidigt som vårdkvaliteten ökar.

Fördelar med Cambio FRISQ

Effektivisera och koordinera resurserna

Effektivisera och koordinera resurserna

Administration som resurs- och beläggningsplanering kan hanteras med FRISQ Care.
Höjd vårdkvalitet

Höjd vårdkvalitet

Hela vårdteamet har tillgång till all information som krävs för beslut om vårdinsatser och planering.
Få fler nöjda patienter

Få fler nöjda patienter

Patienten har full insikt i behandlingen och kan agera medproducent i den egna vården.
EN LÖSNING MED PATIENTEN I FOKUS

En tjänst som binder samman vårdteamet och patienten

Patientens delaktighet för ökad kvalitet. Cambio FRISQ bygger tjänster som är djupt förankrade i vetenskapen om hur man bäst engagerar patienten och arbetar evidensbaserat. Tjänsten är designad för att främja patientens engagemang och deltagande i sin egna vårdprocess vilket är en förutsättning för att nå bästa hälsoutfall. Vården lägger upp en gemensam plan som patienten får tillgång till. Alla beslut om planering och ändringar reflekteras direkt i Cambio FRISQ Patient.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.