Cambio är ledande på den svenska marknaden och breddar nu ytterligare erbjudandet genom att förvärva FRISQ som utvecklar och levererar ett digitalt vårdprocesstöd som förenklar för vårdpersonal, stöttar effektivt samarbete inom vårdteamet samt skapar nya möjligheter att göra patienten delaktig i sin egen behandling.

FRISQ utvecklar skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan – primärt genom verktyget FRISQ Care. Mjukvaran FRISQ Care möjliggör framtagandet av individanpassade, interaktiva vårdplaner som främjar samarbete och säker informationsdelning mellan vårdteam och patient, samtidigt som mjukvaran kan generera värdefulla insikter i alla steg av vårdplanen. Potentialen för vården är stor – både i form av kvalitets- och effektivitetsvinster. Bland FRISQ:s kunder återfinns Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Capio och Ryggkirurgiskt Centrum.

FRISQ Care är en mjukvara som låter vården och patienter dela information i samma plattform, och som samtidigt möjliggör interaktiva, framåtblickande vårdprocesser oberoende av diagnos. I och med uppköpet inkluderas FRISQ Care i Cambios utbud med planen att integrera funktionaliteten i Cambio COSMIC och Min Hälsa.

–          Vi är väldigt glada över att välkomna FRISQ, dess anställda, partners och kunder till Cambio. Med deras starka expertis inom vårdprocesstöd breddar vi vår kompetens och vårt erbjudande till våra kunder och möjliggör bättre kommunikation mellan vårdgivare och patient, både i Sverige och internationellt.

Rami Avidan, VD på Cambio

–          Cambio har en unik position som marknadsledare i Sverige och vi ser stor potential för våra befintliga kunder och nya kunder när vi nu blir en del av en större helhet inom Cambio.

säger Mats Lindstrand, Tillförordnad VD på FRISQ

Cambio förvärvar 100% av aktierna i FRISQ AB  

VILL DU VETA MER?

Gemensam vårdprocess för vårdgivare och patient

FRISQ Care förenklar vardagen för vårdpersonal, stöttar effektivt samarbete inom vårdteamet samt skapar helt nya möjligheter att engagera och göra patienten till en medproducent i sin egen behandling.