Talare på Cambio Connect 2024


Talare dag ett

Erik Slottner
Civilminister
Talarpunkt:
Regeringens agenda – Hur ökar vi takten i den digitala omställningen
och hur nyttjar vi bättre digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg

Göran Persson
fd. Statsminister
Talarpunkt:
Kommer inom kort…

Gunilla Nordlöf
Generaldirektör, Ehälsomyndigheten
Talarpunkt:
Panelsamtal: En gemensam digital infrastruktur i hälso- och sjukvården – hur lyckas vi?

Ingrid Wistrand
Chief Operating Officer, Cambio
Talarpunkt:
Hur stöttar vi hälso- och sjukvården med digitaliseringens hjälp?

Patrik Sundström
VD, Inera
Talarpunkt:
Panelsamtal: En gemensam digital infrastruktur i hälso- och sjukvården – hur lyckas vi?

Rami Avidan
Chief Executive Officer, Cambio
Talarpunkt:
Panelsamtal: En gemensam digital infrastruktur i hälso- och sjukvården – hur lyckas vi?

Johanna Hultcrantz
Chief Innovation Officer, Cambio
Talarpunkt:

Vad är openEHR och hur kan det förändra vården och öka effektiviteten?

Mattias Fredricson
tf Avdelningschef, Socialstyrelsen
Talarpunkt dag:
Panelsamtal: En gemensam digital infrastruktur i hälso- och sjukvården – hur lyckas vi?

Tomas Mora-Morrison
Grundare och delägare, Cambio
Talarpunkt:
Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem

Niklas Lindberg
COO, Sussa Samverkan
Talarpunkt:
Sussaregionerna får nytt vårdinformationsstöd

Magnus Bergman
Dynatrace
Talarpunkt:
Optimera din COSMIC-upplevelse med övergripande observabilitet

Niklas Eklöf
Enhetschef, Socialstyrelsen
Talarpunkt:
Trendspaning

Daniel Forslund
Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna
Talarpunkt:
Trendspaning

Michaela Svansbo
Product Owner, Cambio
Talarpunkt:
Ett komplett processtöd för graviditet och förlossning

Ester Svensson
UX Designer, Cambio
Talarpunkt:
Ett komplett processtöd för graviditet och förlossning

Mitko Capanov
CMIO, Region Kronoberg
Talarpunkt:
Hur kan vi med digitaliseringens hjälp öka värdeskapande genom hela vårdkedjan?

Marcus Claus
CTO Cambio MittVaccin, Cambio
Talarpunkt:
Sveriges största vaccinationsplattform 

Casper Winsnes
Portfolio Evolution Lead, Cambio
Talarpunkt:
Möjliggörandet av en gemensam plan mellan patienten och vården

Johan Cederlund
Product Manager, Cambio
Talarpunkt:

Invånarinvolvering på ett enkelt och resurseffektivt sätt

Martin Grundberg
Senior Product Manager, Cambio
Talarpunkt:
Framtidens hälsodataplattform
Vad är openEHR och hur kan det förändra vården och öka effektiviteten?

Jesper Hessius
CMIO, Nuance
Talarpunkt:
Taligenkänning som katalysator för realtidsdata och uppgiftsväxling

Robert Börjesson
Red Hat
Talarpunkt:

Varför körs COS och andra applikationer plötsligt på OpenShift?

Venke Bordal
Sverigechef, TietoEvry Tech Services
Talarpunkt:

Trendspaning

Ingrid Wistrand
Chief Product Officer, Cambio
Talarpunkt:

Hur stöttar vi hälso- och sjukvården med digitaliseringens hjälp?

Joakim Backau
Product Manager, Cambio
Talarpunkt:

Sveriges största vaccinationsplattform – Hur gick det till?


Talare dag två

Max Gordon
Verksamhetschef vid Clinical AI Research-lab på Danderyds sjukhus
Talarpunkt:
Utmaningar och möjligheter med AI

Henric Carlsson
Omilon
Talarpunkt:
Frigör tid för vårdprofessionen i befintliga system

Kristin Lundgren
Senior Product Manager, Cambio
Talarpunkt:
Utmaningar och möjligheter med AI

Jordi Piera Jiménez
Director of the Digital Health Strategy Office, Catalan Health Service
Talarpunkt:
Building an electronic healthcare record in the paradigm of open platforms and standards

Johanna Severin
Senior Product Manager, Cambio
Talarpunkt:
Maximera nyttan av investeringar och skapa framgångsrika införanden

Marie Morell
Regionråd, Region Östergötland
Talarpunkt:
Ett regionperspektiv på utmaningar med budget och kompetensförsörjning

Magnus Johansson
Regiondirektör, Region Sörmland
Talarpunkt:
Ett regionperspektiv på utmaningar med budget och kompetensförsörjning

Niklas Lindberg
COO, Sussa Samverkan
Talarpunkt:
17 regioner använder snart Cosmic – vad innebär det för samverkan och informationsöverföring?

Mikael Borén
Digitaliserings och IT-direktör, Region Värmland
Talarpunkt:
17 regioner använder snart Cosmic – vad innebär det för samverkan och informationsöverföring?

Mattias Fendukly
Project Manager, Cambio
Talarpunkt:
CDS & Cambio Onkologi

Jose Barroca
Product Owner, Cambio
Talarpunkt:
CDS & Cambio Onkologi

Per Englund
Innovation Manager, Cambio
Talarpunkt:
Storheten i att använda hälsodata för innovation – Ett Vinnova-finansierat projekt med Region Östergötland

Reidar Källström
CMIO, Region Östergötland
Talarpunkt:
Storheten i att använda hälsodata för innovation – Ett Vinnova-finansierat projekt med Region Östergötland

Pär Holgersson
Key Account Manager, Cambio
Talarpunkt:
Kommunanvändning av COSMIC i linje med Nära vård (Cambio VIVA)

Gustav Storm
VD, Capio
Talarpunkt:
Ständigt förbättringsarbete med stöd av data

John Boderos
Integrations Consultant, Cambio
Talarpunkt:
Integrationscertifiering via Cambio Open Services

Lejla Delilovic
Integrations Consultant, Cambio
Talarpunkt:
Integrationscertifiering via Cambio Open Services

Jon Dahlen
Product Manager, Cambio
Talarpunkt:
CIS och CDC

Igor Milososki
Product Owner, Cambio
Talarpunkt:
Integrerad operationsplanering och dokumentation (COSMIC Theatre Management)

Otto Medin
Intersystems
Talarpunkt:
Hur realiserar vi ekosystemet och skapar ökat värde i vården?

Samlingsplatsen för ekosystemet inom ehälsa och välfärdsteknologi

Varje år samlas vi och diskuterar aktuella ämnen som driver den digitala utvecklingen framåt till fördel för region, kommun och invånare.