Cambio Healthcare Systems AB har idag tecknat avtal om att förvärva MittVaccin Sverige AB. Genom förvärvet går MittVaccin in som dotterbolag under Cambio Healthcare Systems. Ambitionen är att tillsammans accelerera insatserna för att nå MittVaccins vision ”en patientsäker och effektiv hantering av vaccinationer”.

MittVaccin arbetar för att alla vaccinationer i Sverige ska göras tillgängliga för myndigheter ur smittskyddssynpunkt samt för vårdgivare genom sammanhållen journalföring. Varje individ ska även ha tillgång till sin vaccinationshistorik via MittVaccin app samt via 1177 Journalen.

  • Vi är väldigt glada att vi genom förvärvet av MittVaccin adderar ytterligare bredd till vårt produktutbud och att vi därmed kan möjliggöra för regioner som har Cambios journalsystem COSMIC att få tillgång till en högspecialiserad vaccinationsmodul, säger Peter Gille, VD på Cambio. MittVaccin journal kommer även fortsättningsvis fungera som en fristående journal som alla regioner och kommuner, oavsett kärnjournalsystem, kan nyttja för sin vaccinationsrapportering.
  • Vårt mål är att man ska få rätt vaccin i rätt tid och därmed undvika både över- och undervaccinering, säger Joakim Backau, VD och grundare av MittVaccin Sverige AB. När vi nu blir en del av Cambio ser vi stora möjligheter att kunna erbjuda MittVaccin till regioner och kommuner.

MittVaccin erbjuder två produkter: ”MittVaccin Journal” och ”MittVaccin App – ditt digitala vaccinationskort”. ”MittVaccin Journal” är ett journalsystem för vårdgivare inom både privat och offentlig sektor. ”MittVaccin App” är en unik tjänst i Sverige som erbjuder individer tillgång till sin vaccinationshistorik, hitta vaccinatör, möjlighet att boka tid för vaccination, information om vaccin samt allmänna råd kring vaccinering.

Systemet Svevac, som många inom både privat och offentlig vaccinationsverksamhet varit beroende av för vaccinationsrapportering, kommer att avvecklas under 2021.

  • MittVaccin har stor erfarenhet av migrering av historiska vaccinationsdata från Svevac vilket gör att regionernas och kommunernas vaccinationshistorik inte behöver gå förlorad vid Svevacs nedläggning. Det betyder också att tjänster som NPÖ och 1177 Journalen kan visa vaccinationsuppgifterna som förs in i MittVaccin Journal avslutar Joakim Backau.

För ytterligare information:

Peter Gille, VD Cambio
Tel. +46 70 825 00 14
Epost: peter.gille@cambio.se