Ordning på beredskapslagret

Dokumenterar du fortfarande beredskapsmaterial manuellt?

Manuell dokumentation är förknippat med risker när det kommer till kontroll och effektivitet.

Vi erbjuder en enkel och säker lösning som ger dig kontroll på beställningar, utlämningar och lagersaldo.

Full kontroll på allt material

Full kontroll på allt material

Total kontroll oavsett om produkterna finns i ett centralt förråd eller utspritt i verksamheten.
Sparar tid och minskar svinn

Sparar tid och minskar svinn

Ingen mer dubbeldokumentation eller oklarheter kring lagersituation.
Enkelt att lära sig

Enkelt att lära sig

Användaren kommer snabbt igång tack vare det användarvänliga gränssnittet.
Så fungerar Vårdlogistik Beredskapslager

All hantering i ett enkelt system

Vid digital hantering med Vårdlogistik Beredskapslager görs alla beställningar från lagret i ett system som hanteras via dator och en app i i din telefon. Oavsett om produkterna finns i ett centralt förråd eller utspridda på flera verksamheter har alla behöriga full koll på vad som finns i lager och var det ligger.

Alla påfyllningar och utlämningar registreras så att saldot alltid är korrekt. Vid för lågt lager skickar systemet automatiskt en varning att det är dags för nya inköp.

iPad och stetoskop
Boka demo

Så fungerar digital hantering av beredskapslager

Vill du se hur digital hantering av beredskapslager fungerar i praktiken?

Vem ansvarar för beredskapslager?

Vårdgivare, ofta regioner men även privata och kommunala, ansvarar för att försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel till sjukhus och andra vårdenheter fungerar. Dessutom ska regionerna planera för katastrofmedicinsk beredskap, vilket inkluderar försörjning av medicinteknisk utrustning, utrustning till personal, förbrukningsmateriel och läkemedel. 

Vad är beredskapslager?

Beredskapslager kan vara förråd av produkter, till exempel läkemedel, förbrukningsvaror i vården, livsmedel eller reservdelar som lagras för att kunna användas vid nationella kriser eller krigssituationer.

Cambio Vårdlogistik

Effektiv hantering av verksamhetsflöden inom vård och omsorg

Det heltäckande, säkra systemet skapar kontroll över resurser och tillgångar samtidigt som tidskrävande administration minimeras.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.