Obstetrik

Systemet stödjer hela processen för mödrahälsovård och förlossning.  Allt från första inskrivningsbesöket till återbesöket efter partus på mödrahälsovården.