Det finns en hel del funktionalitet i COSMIC som i och med att det är ett digitalt stödet möjliggör att det är inbäddat direkt i journalsystemet .

Bland annat finns det ett helt integrerat epostsystem i vilket man kan i sitt brev länka med patientens id eller till och med referens till en specifik anteckning. Det här sparar in tidskrävande telefonsamtal kollegor emellan och lappar med frågor som riskerar bli liggandes.

Det finns också stöd för att hantera olika typer av media relaterat till patientdokumentation – funktioner som bidrar till ökad effektivitet då det är inbäddat direkt i journalsystemet.

Ett ytterligare exempel är integrerade videomöten som öppnas upp för personalen direkt från tidboken. Patienten startar sitt möte via patientappen Min Hälsa eller via länk från 1177 Vårdguiden..