Psykiatri

Aktivitetshanteraren är arbetsredskapet för personalen på en psykiatrienhet. Den används för att dokumentera och bevaka de aktiviteter som utförs på i första hand tvångsvårdade patienter men även för frivilligt vårdade (konvertering enl. 11§ LPT, Tillsynsgrad m.m.). Utöver Aktivitetshanteraren ingår även Inskrivningsöversikten, anslutningsöversikten, patientkortet samt vårdformer i patientlisten i beslutsstöd psykiatri.