Aktivitetshantering

En funktion där man kan tilldela patienten olika aktiviteter som exempelvis blodtryck dagligen. Man kan även tilldela vilken/vilka professioner som har ansvar för att utföra aktiviteten.

Dessa aktiviteter kan man även samla ihop i olika paket, t ex inför operation, aktiviteter vid inskrivning (ankomstsamtal, provtagning). Paketen blir som checklistor för vad som ska göras med patienten och av vem.