Operation

Systemet stödjer operationsprocessen från operationsanmälan till planering och genomförande av operationen. Det innebär förutom funktioner för operationsplanering och genomförande av operation, ett sömlöst nyttjande av bland annat Patientadministration, Journal och Aktivitetsramverk.

På så sätt blir operationsprocessen en del av patientens totala vårdförlopp.