Beställning och svar

BOS, Beställningar & Svar. Innefattar beställning- och svarshantering av patientbunden undersökningar: tex Röntgen, klinisk Fysiologi, klinisk Neurofysiologi mfl.

Samt provbunden provtagning: Klinisk Kemi, klinisk Mikrobiologi, klinisk Immunologi, klinisk Patologi/Cytologi och Lokala analyser (patientnära analyser). BOS möjliggör även uthopp till Transfusionsmedicin/blodcentral.

Remisser innefattar allt från att skicka och ta emot remisser, skicka remissvar, avregistrera remiss, skicka konsultremiss, osv.