Mobilitet

Cambio COSMIC Nova är det mobila stödet som gör att det alltid finns realtidsuppdaterad information från journalen nära till hands. Användarna får ett tryggt stöd för de arbetsuppgifter och rutiner som ska följas i mötet med patienten.

Med surfplattan har ni alltid tillgång till patientens journal i arbetet på avdelningen. All dokumentation, planering och beställning görs direkt i plattan. En gemensam digital tavla visar en översikt som gör det enklare att planera dagens aktiviteter. Ni får en tydlig visualisering av patienterna på avdelningen och detaljerad information om deras aktuella status.

Det mobila stödet som består av:

  • Nova Board – en skärm som kan sitta inne på expeditionen, som ersättare för White board-tavlan
  • Nova Tablet och Physician – en surfplatta som man kan använda i det patientnära arbetet, som ersättare till papperslappen i fickan