Översikter

Översikter är vyer som spänner över olika områden med olika krav som påverkar deras egenskaper, innehåll och funktioner. Dessa översikter underlättar det dagliga arbetet och kan ge en samlad information om Patienten, verksamheten och användarens dagliga arbete.