Kliniskt beslutsstöd

Det finns flertalet olika typer av kliniska beslutstöd i systemet dels har vi olika kunskaps- och beslutsstöd exempelvis Amning, Graviditet, Interaktion, Dubblettvarning, Undvik till äldre, FASS samt biverkningsöversikt för läkemedelshantering.

CDS, Clinical Decision Support:

  • Stroke prevention
  • Familjär Hyperkolesterolemi
  • Vårdskadeprevention trycksår
  • Vårdskadeprevention undernäring
  • Vårdskadeprevention fall
  • Vårdskadeprevention munhälsa

Referensintervall vid provsvar med markering där svaret ligger utanför referensintervallet.

Möjligheter till länkar till exempelvis vårdprogram i olika delar av systemet så att användaren snabbt kan få stöd utifrån dessa.