Patienthantering

Patientkortet håller samman information kring patienten som är av administrativ karaktär. Det kan till exempel vara information om var patienten är listad eller hur man kan nå patienten.

I det dagliga arbetet med patienten behöver dock viss information alltid finnas nära tillgänglig. Det säkerställs genom att, både klinisk och administrativ, kritisk information om patienten är visualiserad direkt i patientlisten som alltid finns framme synlig i journalsystemet.

Patientens integritet säkerställs genom följsamhet till PDL och inkluderar stöd för funktioner som spärr och samtycke.