Basutbudet i COSMICs funktionalitet handlar om att erbjuda digitala stöd för verksamheternas patientorienterade, kliniska och administrativa, arbete.

Stödet underlättar processerna för att förstå patientens situation och bakgrund, att snabbt kunna orientera sig kring aktuell status, agera på informationen och ta beslut om nästa steg i patientens vård.