Vårdadministration

Vårdadministration handlar om all administrering som sker kring vård och patienter.

Ex Vårdkontaktregistrering, fakturering, kodregistrering, in- och utskrivning