För alla verksamheter som använder COSMIC kan basfunktionaliteten konfigureras så att den är anpassad till de rutiner och processer som används, men för vissa moment i en del verksamheter behövs också mer funktionalitet. Det läggs till inom samma ramverk så att användarna känner igen sig och enkelt kan använda utökningarna i systemet.