Anestesi och intensivvård

Cambio CIS är en PDMS lösning som är integrerad med Cambio COSMIC.

Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till exakt och tvärgående data. Cambio CIS hämtar in, hanterar samt visualiserar data från medicinskteknisk apparatur. Omvårdnadsåtgärder och övriga patientobservationer kan dokumenteras. Cambio CIS innehåller även en läkemedelsmodul.