Hållbar informationsförsörjning är nödvändigt för att klara vårdutmaningarna

Öppen standardiserad data möjliggör ett ekosystem där alla aktörer bidrar till utvecklingen av vården. Data blir tillgänglig och hållbar över tid, mellan landsgränser och oberoende av vårdgivare och IT-system. Vi kallar det hållbar informationsförsörjning.

Fördelar med hållbar informationsförsörjning

Mindre administration och tryggare processer

Mindre administration och tryggare processer

Lita på att rätt information alltid finns om patienten, ingen mer tidsödande dubbeldokumentation eller osäkerhet kring manuella system
Ökad patientsäkerhet och bättre vårdkvalité

Ökad patientsäkerhet och bättre vårdkvalité

Den livslånga journalen blir verklighet när alla relevanta aktörer inom vårdkedjan får tillgång till samma information
Framtidssäkrad och innovationsvänlig

Framtidssäkrad och innovationsvänlig

Med en gemensam standard får du frihet vid val av leverantör, effektiva införanden av den senaste tekniken och en trygghet inför framtiden

Självständig förvaltning ger frihet, trygghet och långsiktighet

Att arbeta med stängda system gör att förvaltningen av och kunskapen om data och hanteringen av den ligger hos leverantören. Det medför risker och begränsningar i form av att företag kan försvinna och analys av data med olika format är svårt och ineffektivt.

När informationen i så stor utsträckning som möjligt i stället bygger på öppna standarder besitter man också förmågan att själv hantera och förvalta information. Att själv äga och ha kontroll över informationen ger trygghet, frihet och långsiktighet.

Effektiv utveckling och implementation av ny teknik

När data är öppen och standardiserad blir det lättare för fler att bygga smarta och effektiva lösningar. Det blir också lättare för din verksamhet att applicera dessa då integrationsarbetet förenklas i och med den gemensamma informationsstandarden. Effektiv utveckling och smidig implementation som ger din verksamhet tillgång till nya smarta hjälpmedel och beslutsstöd.

Verksamhetsdriven innovation och enklare kunskapsutbyte

När verksamheten förvaltar data och äger kunskapen om format kan den också utveckla verksamhetsstöd oberoende av tredje part. Verksamhetsnära utveckling av vårdpersonal för vårdpersonal.

Fri och hållbar information möjliggör även uppföljning och effektiv kunskapsinhämtning, eftersom den blir lättare att samla in och processa data. Den fria och hållbara informationen öppnar upp för innovativa arbetsprocesser och för att snabbare kunna införa ny kunskap.  

cambio talks webinar

Vad är hållbar informationsförsörjning?

Välkommen till ett inspirerande lunchwebinar där Rami Avidan och Johanna Hultcrantz pratar om vad vi menar med hållbar informationsförsörjning samt vikten av ett samarbete genom en öppen plattform för att lösa vårdens utmaningar och skapa förutsättningar för nya lösningar som stärker vårdpersonal, patientsäkerhet och innovation i vård och omsorg.

Vill du veta mer om hållbar informationsförsörjning?

Undrar du över något?

Vill du veta mer om hållbar informationsförsörjning?

Kontakta oss så hjälper vi dig och din verksamhet ta steget mot ett öppet ekosystem.

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.