Smart användning av hälsodata är nödvändigt för att klara utmaningarna i vården

För att vi ska kunna ta nästa steg i svensk hälso- och sjukvård krävs det att vi nyttjar den kraft som finns i individers hälsodata. För att det ska ske krävs tre saker:

  • Överenskomna standarder som möjliggör att hälsodata kan flyttas, kommuniceras och kategoriseras på ett säkert sätt, oberoende av geografiska gränser, IT-system och vårdgivare.
  • En nationell digital vårdplattform som är öppen för nya tjänster och lösningar.
  • Robust säkerhet som skyddar individen och säkerställer att endast behöriga kan få tillgång till patienters data.

Fördelar med öppen hälsodata

Mindre administration och tryggare processer

Mindre administration och tryggare processer

Mindre administration för stressad personal eftersom informationen följer med patienten genom hela vårdkedjan.
Ökad patientsäkerhet och individanpassad vård

Ökad patientsäkerhet och individanpassad vård

Med full koll på patientens information minskar riskerna för felaktiga diagnoser och behandlingar, vården kan individanpassas och patienterna kan genom olika verktyg spela en mer aktiv roll i sin egen vård.
Innovationsvänlig och framtidssäker

Innovationsvänlig och framtidssäker

Nya tjänster och lösningar kan lätt läggas in i ett digitalt ekosystem. Olika aktörer kan välja olika leverantörer och applikationer samtidigt som all data är framtidssäkrad.

Verksamhetsdriven innovation och enklare kunskapsutbyte

När en vårdverksamhet förvaltar hälsodata och har kunskap om hur den ska lagras så ökar möjligheterna att i den egna verksamheten utveckla nya lösningar och processer som ökar effektivitet och vårdkvalité. Tillgång till välordnad data kan ge insikter som leder till nya innovativa arbetssätt. Verksamhetsnära utveckling av vårdpersonal för vårdpersonal.

Effektiv utveckling och implementation av ny teknik

När det finns överenskomna standarder blir det lättare för fler att bygga smarta och effektiva lösningar. Det blir också lättare för vården att börja använda  innovationer då integrationsarbetet förenklas. Effektiv utveckling och smidigt införande ger  helt enkelt vården  snabb tillgång till nya smarta hjälpmedel och beslutsstöd.

Vill du veta mer om hållbar informationsförsörjning?

Undrar du över något?

Vill du veta mer om gemensam och öppen hälsodata?

Kontakta oss så hjälper vi dig och din verksamhet ta steget mot ett öppet ekosystem.