(Det här är en debattartikel, tidigare publicerad i Dagens Medicin)

Fri information en förutsättning för att klara vårdutmaningarna 

Efter att vårt företag i närmare 30 år verkat inom utvecklingen av IT-system för vårdinformation och e-hälsa, med flertalet av Sveriges 21 regioner som användare, upplever vi att digitaliseringen av vården nu står inför ett verkligt paradigmskifte.  

Efter en trög start har allt fler vårdprocesser blivit digitala. Tiden är mogen att skörda frukterna av digitaliseringen och dra nytta av den data och kunskap den genererar. Detta sätter nu även Tidöavtalet fingret på, genom att kräva att hälsodata blir tillgänglig i hela vårdkedjan för all vård, oavsett vårdform eller huvudman.  

Ett viktigt steg togs i och med lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som införs 1 januari 2023. Men det finns fortfarande ett stort praktiskt hinder kvar. Idag är informationen om patienterna inlåst och hårt knuten till de olika applikationerna, som i sin tur tillhandahålls av olika kommersiella IT-leverantörer. Det ger en i bästa fall fragmenterad, i sämsta fall helt inkorrekt, bild av patienternas status och gör det omöjligt att få en helhetsbild av patienten i varje vårdsituation.  

Det är nu dags att vården ställer krav på oss i IT-industrin att släppa informationen fri – till nytta för både vård, patienter och hela samhället och i linje med den regeringsöverenskommelsen. Vi kallar det hållbar informationsförsörjning.  

Med det menar vi att hälsodata måste vara både öppen och standardiserad och dessutom lagrad på en öppen plattform, frikopplad från själva applikationen. På så sätt kan alla i ekosystemet runt patienten jobba med samma information – oavsett vilka appar och system de använder eller var, hur, när och av vem informationen matades in. Dessutom kan cancerläkaren, molekylärforskaren och hemsjukvården alla använda nischade lösningar speciellt utformade för just deras behov, utan att tappa information som skapats på andra håll.  

Så ser det tyvärr inte ut i dag. Vården använder ett stort antal digitala system baserade på icke-standardiserade datamodeller, som i stället låser in användarna och gör dem beroende av specifika lösningar för att komma åt informationen.  Delas informationen alls är det på basis av minsta gemensamma nämnare – inte all den mångfald av data som samlats in på olika håll i alla patientens tidigare vårdkontakter.  

I den situation vi befinner oss kan vården helt enkelt inte vänta med att utnyttja de möjligheter som tekniken ger oss. Det är hög tid att vi fullt ut drar nytta av den enorma resurs som vårdinformation hanterad på ett hållbart sätt innebär. Några av de uppenbara vinsterna är:  

  • Ökad patientsäkerhet och bättre vårdkvalité med mer fullständig information om patienten. 
  • Mindre administration för stressad personal eftersom de slipper dubbelinmatningar då informationen följer patienten i stället för applikationen.  
  • Fria information gör att patienten kan själv ta en mer aktiv del i vården med fler tjänster för e-hälsa och självmonitorering.  
  • Forskningen kommer kunna dra nytta av stora mängder data och följa hälsoutvecklingen över tid och över landsgränser.  

Det är tråkigt att konstatera att i vår egen bransch, IT-branschen, har vi hittills inte tagit data- och informationsperspektivet tillräckligt långt. Vi upplever att vårdaktörerna är mogna att ta till sig detta perspektiv. Likaså finns standarder och modeller för informationshantering och organisationer för att förvalta dem, som OpenEHR och FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).  

Som en av de stora leverantörerna av lösningar för e-hälsa i Norden vill vi därför verka för att släppa informationen fri. På sikt tror vi att den skjuts det ger vårdens digitalisering kommer gynna alla, även IT-företagen.  

Med Tidöavtalet sätter också politiken nu fokus på nödvändigheten av fri tillgång till hälsodata. För att det ska bli verklighet uppmanar vi nu vårdaktörerna – regioner, privata och kommunala vårdgivare – att ställa krav på sina leverantörer att släppa informationen fri. I Sverige och Norden har vi en möjlighet att ta en ledarposition. De stora vårdgivarna har redan kommit långt i sina tankar och strategier. Nu gäller det att de konkretiseras i form av krav på hållbar informationsförsörjning i upphandlingar av system och lösningar också! 

Tomas Mora-Morrison, grundare och styrelseledamot Cambio Healthcare Systems  

Rami Avidan, CEO Cambio Healthcare Systems 

Vill du veta mer om hållbar informationsförsörjning?

Anmäl dig till något av våra webinar där vi pratar om det öppna ekosystemets fördelar och vad hållbar informationsförsörjning innebär för framtidens vård och omsorg.

OpenEHR möjliggör informationsdelning och innovation inom vården

Det pågår ett internationellt arbete med att skapa gemensamma informationsmodeller för vården med hjälp av openEHR. Vinsterna är många, både för invånarna, för de som arbetar med vårdinformation och för verksamheterna…

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.