Det pågår ett internationellt arbete med att skapa gemensamma informationsmodeller för vården med hjälp av openEHR. Vinsterna är många, både för invånarna, för de som arbetar med vårdinformation och för verksamheterna. Det är ett fantastiskt sätt att på internationell nivå skapa synergieffekter i hur innehåll integreras in i vårdens system för att leverera verksamhetsnytta, säger Martin Grundberg, produktchef och informatiker på Cambio.

Idag brottas vården med problemet att information måste flyttas och översättas mellan olika system, ofta med manuellt arbete och dubbeldokumentation som följd. Risken är även att information förstörs i processen eftersom den behöver anpassas till en ”minsta gemensam nämnare” som alla system förstår.

Migrering och överföring av vårdinformation är komplicerade, tidskrävande processer som kostar vården stora resurser. Med openEHR som gemensam informationsmodell sparar vården tid då det finns förutsättningar att automatisera informationsöverföring mellan system och till kvalitetsregister med bibehållen kvalitet.

Vi tror och satsar helhjärtat på det öppna ekosystemet för att lösa vårdens övergripande systembehov. Våra lösningar vidareutvecklas kontinuerligt för att stödja ännu fler delar av openEHR och öppna upp fler delar av systemet för innovation. Ett exempel på det är vårt journalsystem COSMIC som stödjer openEHR.

Martin Grundberg, produktchef och informatiker på Cambio

Kvalitetssäkrade informationsmodeller

Informationsmodellerna (även kallade arketyper) inom openEHR är framtagna och kvalitetssäkrade internationellt av kliniker med kompetens inom aktuellt område och informatiker med kompetens kring just modellering av information. OpenEHR innebär därför stora fördelar för vårdgivare som inte behöver ta fram eller förvalta egna informationsmodeller och dokumentationsmallar. Dessutom går arketyperna och mallarna enkelt att dela mellan systemen.

– Det är ett fantastiskt sätt att på internationell nivå skapa synergieffekter i hur innehåll integreras in i vårdens system för att leverera verksamhetsnytta. Detta är bara ett exempel på hur openEHR innebär både minskad administration och ökad vårdkvalitet för de som använder openEHR-baserade system, säger Martin.

Livslång patientjournal

Cambios mål, i likhet med andra aktörer som stödjer openEHR, är att maximera värdet av den information som skapas inom vården. Där marknaden tidigare dominerades av monolitiska slutna system med proprietära informationsmodeller, ökar nu efterfrågan på öppna standardiserade plattformar där vårdinformation kan flöda fritt och flera leverantörer kan bidra.

– På Cambio vill vi inte låsa in kunden i våra system. Vårt mål är att stödja en livslång patientjournal, och en journal som följer patienten. Alla som föds idag får en elektronisk journal. Informationen som dokumenteras in i den ska kunna komma dig till nytta genom hela livet, oavsett om vilket system det är som används. Och samma information behöver kanske även kunna användas för forskning längre tid än så. Om vi leverantörer erbjuder system med robusta standardiserade och öppet tillgängliga informationsmodeller möjliggör vi för en sådan långsiktig nyttjande av information, samtidigt som vi möjliggör innovation och utveckling av vården, avslutar Martin.

Fakta

Vad är openEHR?

OpenEHR är en öppen standard för hälsoinformation som stödjer utbyte och interoperabilitet mellan olika informationssystem och applikationer.
Mer specifikt består openEHR av en samling öppna specifikationer från openEHR International som beskriver hur vårdinformation kan representeras, lagras och hämtas i ett journalsystem. Genom openEHR så kan internationellt, eller vid behov Svenska, standardiserade kliniska informationsmodeller tas fram och sedan nyttjas i system. Tack vara att system har gemensamma standardiserade informationsmodeller så möjliggörs informationsutbyte samt en större möjlighet att bygga ett ekosystem av flera olika applikationer i stället för att behöva förlita sig på ett stort system. OpenEHR ger också vårdgivare större frihet då beroendet till en specifik systemleverantör minskar då de har full tillgång till informationen i sitt system.
Läs mer om openEHR (extern länk) »

Vi på Cambio erbjuder innovativa digitala lösningar för hela kedjan inom vård och omsorg