Cambio i Almedalen

Vi är på plats i Almedalen och ser fram emot intressanta och givande samtal som driver utvecklingen av vård och omsorg i Sverige framåt!

Vårt fokus under veckan är att samtala kring hur vi tillsammans inom ehälsans ekosystem kan skapa möjligheter för ett bättre nyttjande av hälsodata.

Som den största leverantören av journalsystem i Sverige ser vi att vi har ett viktigt ansvar att delta i debatten och tillsammans med andra aktörer driva digitaliseringen av vård och omsorg framåt.

Vi deltar gärna i samtal i olika former – tveka inte att kontakta oss!

Här träffar du oss:

Seminarium: Informationsdriven vård, precisionsmedicin och AI – vad krävs för att vi ska kunna dra nytta av den nya tekniken? 

Med nya, kraftfulla möjligheter att processa data kan vi utveckla medicinsk diagnostik och skräddarsy vård och behandling utifrån individuella förutsättningar. Men hindren är flera, och hur hanterar vi dem?

Tid:
Onsdagen den 28 juni klockan 16.00 – 16.30.

Panelsamtal: Onödig administration i vården

Forum för Health Policy presenterar under våren en rapport där syftet är att diskutera varför administrationen i hälso- och sjukvården har ökat så kraftigt och ge konkreta exempel på onödig administration. Under seminariet presenterar Catharina Barkman och Lisa Aase, Forum för Health Policy rapporten och en panel kommenterar.

Tid :
Torsdagen den 29 juni klockan 8.00 – 9.00.

Panelsamtal: 5G – ett paradigmskifte för svensk vård och omsorg?

5G öppnar nya möjligheter att bygga ett smartare Sverige. Störst är potentialen inom vård och omsorg där uppkopplade ambulanser, sjukhus och vårdplatser i hemmen kan effektivisera och avlasta en ansträngd vård. Vad krävs för att svensk vård och omsorg ska få ut det bästa av den nya tekniken?

Tid:
Torsdagen den 29 juni 14.30 – 15.30.

Seminarium: Samhällsviktiga data på vift – hur skyddar vi våra medborgare i en osäker omvärld?

Digital suveränitet blir allt viktigare i osäkra tider. Hur kan vi tillsammans skydda medborgarnas data, säkra regelefterlevnad och samtidigt möjliggöra lösningar som ligger i framkant?

Tid:
Torsdagen den 29 juni 15.00 – 15.45.

Våra experter på plats i Almedalen:

Bild på Jenny Styren Cambios ledningsgrupp

Jenny Styren

Chief Marketing and Communications Officer

Johanna Hultcrantz, Chief Innovation Officer

Johanna har dryga 20 års erfarenhet av ehälsa där hon tidigt började följa resonemang kring behoven av att information är strukturerad och baserad på standarder. Inom vår enhet för affärsutveckling har hon varit delaktig i att utforska möjliga lösningar för att bidra till en mer samstämmighet av hur information ska hanteras, med syfte att underlätta både primär och sekundär användning av hälsodata. 

Tomas Block, Chief Medical Officer

Tomas har 25 års erfarenhet av att arbeta som läkare, främst som överläkare inom anestesi och intensivvård. Han har arbetat på ett antal positioner och projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Innan han anslöt sig till Cambio 2020 var han Chief Medical Information Officer för Capio Sverige.

Bild på Tomas Block

Rami Avidan, Chief Executive Officer

Rami har över 20 års erfarenhet inom området för IT och digitalisering, närmare bestämt från Internet of Things och IT-säkerhetsindustrin, där han har lett flertalet verksamheter. Innan han kom till Cambio var Rami VD för Tele2 IoT och innan dess VD för Deutsche Telekom IoT GmbH, Deutsche Telekoms globala IoT-verksamhet.

Jan E. Larsson, Senior Advisor

Jan har stor erfarenhet av IT inom hälso- och sjukvårdssektorn och har haft ledande befattningar på flera bolag i branschen nationellt som internationellt under de senaste 20 åren. 

Vi vill driva utvecklingen mot en bättre vård och omsorg