Våra partners under Cambio Connect

Cambio Connect hade inte blivit det event det är idag utan våra partners, som på olika sätt är vitala delar av det ekosystem vi samarbetar inom för att skapa framtidens lösningar inom vården idag.

Red Hat

Red Hat arbetar med open source-lösningar som förenklar för plattformsöverskridande samarbete samt bygger kraftfulla och flexibla IT-lösningar

Dynatrace

Dynatrace fokuserar på att hjälpa företag att optimera sina digitala miljöer, förbättra användarupplevelsen och öka effektiviteten genom att identifiera och lösa prestandarelaterade problem snabbt. De erbjuder lösningar för molninfrastruktur, mikrotjänster, mobilappar och andra digitala plattformar.

Worldish

Worldish erbjuder en översättnings produkt under namnet Helen. Helen kan med bilder och text hjälpa till att överbrygga språkförbristningar i patientmötet. 

TietoEvry Tech Services

TietoEvry Tech Services är vår driftpartner i SUSSA-projektet, ett av de största IT-projekten i Europa.

ImageineCare

ImageinCare tillhandahåller Sveriges ledande plattform för egenmonitorering, en avgörande faktor när det kommer till omställningen mot Nära vård.

Omilon

Omilon använder modern teknik och erbjuder AI-baserad taligenkänning till vård- och omsorgssektorn som med den egna teknologin Connect kan integreras till befintliga journalsystem. 

Binero

Bineros kunder drar nytt av moderna moln- och containerlösningar med fokus på dataintegritet och säkerhet.
 
Genom vårt samarbete kan vi leverera COS Managed Service på ett tryggt och framtidssäkrat sätt till våra kunder.

Nuance

Nuance arbetar med AI-lösningar med syftet att bl.a. avlasta vårdpersonal så att de kan fokusera mer på patienterna. Nuance levererar den AI-baserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One till Cosmic-användare

InterSystems

InterSystems levererar innovativa lösningar som driver digital transformation och förbättrar vårdleveranser. Deras expertis och pålitliga mjukvaruplattformar gör dem till en nyckelspelar när det kommer till att forma framtidens hälso- och sjukvård.