Cambio VIVA är ett kraftfullt verktyg för kommuners dokumentation och ett tryggt kunskaps- och beslutsstöd som underlättar det vardagliga arbetet.

Tydliga processverktyg ger trygghet för vårdtagare och skapar möjlighet för verksamheter att utvecklas. Den digitala och användarvänliga arbetsmiljön i Cambio VIVA stödjer arbetsprocesser och underlättar förändringar i organisationen. Förutom att vara ett kraftfullt verktyg för arbetsflöden så innehåller VIVA ett flertal automatiska processer. Mobilitet och flexibilitet efterfrågas i dag brett bland medarbetare i offentliga organisationer. Cambio VIVA innehåller innovativa funktioner för organisationer som blir allt mer rörliga och där olika verksamheter ska samarbeta. 

VIVA följer användarens vardag 

Cambio VIVA hjälper användaren att fatta beslut genom flera automatiserade processer. Systemets användarvänliga gränssnitt gör att utredningar, beslut och beställningar är överskådligt organiserade och lätta att hitta. När allt är samlat på ett ställe får personalen en mycket tydligare helhetsbild. Det underlättar arbetet och säkerställer att personalen ser all viktig dokumentation om den enskilda vårdtagaren på ett snabbt och säkert sätt. Allt för att kunna ge bättre vård. Det är också enkelt att utföra detaljerad och effektiv uppföljning genom VIVA:s flexibla statistikstöd.

Ett modulärt verktyg 

De olika modulerna i Cambio VIVA kan användas var för sig eller integrerade med varandra. De är anpassade för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Genom flera olika e-tjänster möjliggörs också en delaktighet från vårdtagare.

Hälso- och sjukvård

Individ- och familjeomsorg

Utförare

Vård och omsorg

Tydliga processer ger trygghet och möjlighet att utvecklas

Cambio VIVA ger en digital arbetsmiljö som stödjer arbetsprocesser och följer med organisationens utveckling och förändringar.