Mittvaccin.se för invånare ger dig som vaccinatör ett smidigare flöde

Mittvaccin.se kan användas av alla som har en smartphone. Webbtjänsten sparar tid för er som vårdgivare och innehåller tjänster som underlättar för era kunder, både innan och efter deras besök:

  • Hälsodeklarationen fylls i digitalt av patienten innan besöket vilket ökar patientsäkerheten. 
  • Bokning och avbokning kan göras via mittvaccin.se direkt av patienten. 
  • Nya patienter hittar enkelt er mottagning via mittvaccin.se. 
  • Patienten kan själv hålla koll på vilka vacciner man tagit och när. 
  • Patienten får påminnelser inför nästa dos.

Viktig information till våra användare av mittvaccin.se, oktober 2022

På mittvaccin.se kan du ta del av information om alla dina vaccinationer som dokumenterats av hundratals vårdgivare över hela Sverige – regioner, kommuner, privata vårdgivare och vaccinationsföretag – som använder MittVaccin Journal.  

Mittvaccin.se visar dina vaccinationsuppgifter i MittVaccin Journal via det som kallas ”enskilds direktåtkomst”. Det innebär att inga uppgifter överförs och sparas i din telefon, utan läses från MittVaccin Journal när du är inloggad på mittvaccin.se och väljer att se vaccinationerna. Vårdnadshavare kan också se sina minderåriga barns vaccinationsuppgifter.  Dina vaccinationsuppgifter i MittVaccin Journal visas också i 1177 Journalen som är regionernas och kommunernas gemensamma e-tjänst. Där ser du information om vaccinationer som du fått via kommuner och regioner eller via privata vårdgivare som de har haft eller har avtal med. På uppdrag av de regioner och kommuner som använder MittVaccin Journal är vaccinationsuppgifterna i MittVaccin läsbara även i 1177. 

Att hindra åtkomst till journaluppgifter 

För 1177 e-tjänster har regionerna ett gemensamt regelverk som bestämmer från när en minderårig (under 18 år) ska kunna få tillgång till sina journaluppgifter via 1177 Journalen, och hur länge vårdnadshavare kan ta del av sina minderåriga barns uppgifter där.  

Det finns också regler för hur både invånaren själv kan hindra åtkomst till sina journaluppgifter vilket för minderåriga då också innebär att vårdnadshavarna inte heller kan ta del av uppgifterna. Det finns också möjlighet för vårdgivare  att besluta att uppgifter inte ska visas vare sig för invånaren och inte heller för dennes vårdnadshavare. Sammanfattningsvis kallas detta för att ”försegla” journaluppgifter från enskilds direktåtkomst och detta sköts av regionerna på ett särskilt sätt i 1177. 

Emellertid kan uppgifter om förseglingar i 1177 inte kontrolleras av andra system automatiskt. Det innebär att om invånaren själv förseglar eller om vårdgivaren efter fattar beslut om att göra det, så måste det registreras både i 1177 och i den/de andra system som vårdgivarna använder sig av. 

Möjligheten att försegla sin och vårdnadshavares åtkomst är viktig för vissa specifika personer som lever under hot i nära relationer eller om uppgifter i journalen är känsligt av andra skäl. Speciellt viktigt är det att inte någon ska kunna tvinga den enskilde att visa sina uppgifter för andra och att vårdnadshavare inte kan ta del av sina barns uppgifter om den minderåriga motsätter sig det. 

Försegling i MittVaccin 

I MittVaccin kan vårdgivarna registrera förseglingar som begärts av invånaren själv (s sk ”försegling av data”) respektive vårdgivarna själv fattat beslut om (s k ”försegling av enhet(er)”). 

Några regioner har bedömt att parallell hantering av försegling i 1177 och MittVaccin Journal medför en potentiell patientsäkerhetsrisk för enskilda individer som vill ha sina data förseglade för direktåtkomst. Utifrån detta har vissa regioner sedan 6/10-2022 valt att införa en automatisk begränsning i MittVaccin så att regionernas vaccinationsuppgifter och uppgifter om bokade besök hos dem inte visas på mittvaccin.se. Några regioner har detta upp till en viss ålder, t ex 18 år, medan några har det generellt för alla invånare. Detta medför att uppgifter i MittVaccin Journal hos dessa regioner inte automatiskt kan visas på mittvaccin.se. 

Om du inte längre ser de vaccinationsuppgifter respektive tidsbokningar som du förväntar dig i mittvaccin.se så kan det bero på att en eller flera regioner där du vaccinerat dig har begränsat dina uppgifter från åtkomst på mittvaccin.se. 

Om du som invånare vill återaktivera din direktåtkomst till dina uppgifter via mittvaccin.se så kan du kontakta en vårdmottagning hos din region och begära att detta görs på mittvaccin.se. Är du minderårig kommer även dina vårdnadshavare att se uppgifterna igen. 

Tips: Varje region har olika kontaktvägar för att begära detta. Gå in på 1177 för din region för mer information. 

Skyddade personuppgifter 

För personer som har s k sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring så visas inga uppgifter om personen i mittvaccin.se vare sig för den enskilde själv eller för dennes vårdnadshavare. 

Nyfiken på mittvaccin.se

Besök webbsidan för invånare

Läs mer om mittvaccin.se
Mor och dotter kramas

App och journal från Cambio MittVaccin

En perfekt duo för dig som vaccinatör