Med målet att modernisera och framtidssäkra kommunens systemstöd har Umeå kommun upphandlat nytt processtöd för vård och omsorgsverksamheter inom Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden. Upphandlingen vanns av Cambio.

Inför upphandlingen har Umeå kommun genomfört en förstudie som kartlagt de utmaningar som såväl marknaden som kunderna står inför med stora behov av användarvänliga system, automatiserade processer och möjlighet till digitalisering för att möta kommande utmaningar inom området vård och omsorg.

Processtöd är en viktig komponent och ett modernt system är en grundförutsättning för fortsatt digitalisering. Därav fattade Umeå kommun tidigt ett kommunövergripande beslut att prioritera upphandlingen och mycket tid och fokus har lagts på en kvalificerad upphandlingsprocess

I en konkurrenspräglad dialog tog Cambio hem kontraktet som löper över 5 år med möjlighet till förlängning. Cambio kommer att leverera verksamhetssystemet Cambio Viva som är ett modernt och heltäckande verksamhetssystem för kommunal verksamhet med stöd för mobil användning, e-tjänster och möjlighet till kommunikation mellan aktörer. Cambio levererar idag systemstöd till drygt 100 svenska kommuner och till 17 av 21 svenska regioner.

Med Viva får vi ett användarvänligt systemstöd som kommer att bidra med ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö för våra användare. I Cambio får vi en partner som kan leverera ökat värde till våra användare och kommunens invånare redan idag samtidigt som vi får en partner i vår digitaliseringsresa framåt.

Emil Forsberg, Digitaliseringschef på Umeå Kommun

Vi är väldigt glada att ha fått det här förtroendet av Umeå kommun, en kommun i framkant med en tydlig vision och vilja att öka digitaliseringstakten och på så sätt förbättra vård, omsorg och service till invånarna. En vision som vi såklart delar och där vi tror att vi kan bidra på ett bra sätt.

Rami Avidan, VD på Cambio

Om Cambio:

Cambio gör skillnad i samhället genom att transformera och förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.

Om Umeå kommun:

Umeå kommun har 131 000 invånare och med 13 000 medarbetare är kommunen regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer och målet är att nå 200 000 invånare år 2050.

Kalmar län gör verkstad av nära vård

Region Kalmar bjöd in länets tolv kommuner att dela hälso- och sjukvårdsinformation för en sömlös vård- och omsorgskedja i regionen. Nu är informationsdelning en del av det ordinarie arbetssättet för all legitimerad personal – oavsett om arbetsgivaren är kommun eller region.