Sedan Nybro kommun började använda journalsystemet Cambio COSMIC har patientsäkerheten höjts, vårdkvaliteten blivit bättre och samverkan med regionen stärkts. Dessutom upplever medarbetarna mindre stress och arbetsflödena har blivit effektivare.

I Nybro kommun har Cambios journalsystem Cambio COSMIC börjat användas inom vård och omsorg. Det är ett initiativ inom det arbete som drivs gemensamt av Region Kalmar Län och länets tolv kommuner, för att medarbetare och invånare ska få en effektivare och mer smidig informationshantering mellan varandra.

Nybro kommun har använt COSMIC sedan maj 2020. Mikael Johansson, enhetschef för sjuksköterskorna inom hemsjukvården, berättar att de anställda direkt såg positiva effekter av systemet.

— Vi gjorde bland annat många resor till hälsocentralen för att hämta etiketter för provrör. I samband med att vi började använda COSMIC skaffade vi också sex stycken etikettskrivare. Det blev succé direkt. Istället för att behöva lägga 1,5 timme på resor för att hämta etiketter kunde vi nu skriva ut dem själva. Det var den första ”bingo-grejen” med COSMIC, berättar han.

Cambio förstår verkligheten

Under hela den digitala resan har ett nära samarbete funnits mellan region och kommuner.

— Regionen har varit fantastisk i detta! De har tagit våra önskemål på allvar och kommunen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av två sjuksköterskor och två från rehabilitering som tillsammans tittar på vilka behov som finns. Utöver att vi får en produkt som verkligen uppfyller våra önskemål så har även samarbetet mellan enheterna förbättrats avsevärt, säger Mikael.

Han lyfter även Cambios kompetens och förståelse för verkligheten.

— Det märks att Cambio är ett företag som har en fot i verkligheten. Många vi har träffat jobbar själva inom vården och är både uppdaterade och erfarna vad gäller den realitet vi jobbar i. Det underlättar mycket när vi pratar behov och önskemål kring systemet, säger Mikael.

Mikael Johansson, enhetschef för sjuksköterskorna inom hemsjukvården, är positiv till att de nu använder journalsystemet COSMIC.
Mikael Johansson, enhetschef för sjuksköterskorna i hemsjukvården i Nybro kommun, ser många fördelar med att de nu använder COSMIC i sin verksamhet.

Delad information sparar tid

Nybro kommun har tillgång till patienters journaler i COSMIC, i de fall där patienten samtycker till detta. När alla tolv kommuner har valt att börja använda Cosmic är tanken att de ska börja dokumentera mer.

—Vi har sett till att patientkortet följer med via COSMIC. Där finns alltid uppdaterad information om anhöriga och vårdkontakter till patienten. Förr behövde vi ta kontakt med tidigare vårdgivare för att skapa oss en helhetsbild, vilket tog mycket tid i anspråk. Sjuksköterskorna slipper nu jaga kollegor på hälsocentraler och vittnar om en mycket lugnare arbetsmiljö med mindre stress, säger Mikael.

Under pandemin testade kommunen även Nova, en mobil lösning från Cambio som gör att vårdgivaren kan ha tillgång till all patientinformation via en läsplatta. Nybro kommun fick då tillgång till en läsfunktion och syftet var att se hur mobiliteten fungerade på landsbygden.

— Det fungerade klockrent! Framför allt nattpersonalen kände en lättnad i att alltid ha med sig uppdaterad information om patienten i en läsplatta. På natten är det inte så lätt att få tag i kollegor och nu kunde de själva få tillgång till journalen utan att behöva störa andra.

Mer patientsäker vård med högre kvalitet

Mikael berättar att den största utmaningen har varit att få personalen att våga ta del av all information som systemet ger möjlighet till.

— Det finns en rädsla kring vad vi får läsa eller inte, många är rädda att göra fel. Men ju mer vi använder det desto lättare går det och vi ser allt mer att det hjälper oss att ge en mer patientsäker vård med högre kvalitet. Ingen medarbetare har upplevt COSMIC som svårt att använda, det är bara positiva tongångar. Systemet är riktigt bra uppbyggt och det är lätt att hitta information. Alla längtar efter att få ta nästa steg och börja använda fler funktioner i systemet.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Pär Holgersson.

Vill du ta ytterligare del av region Kalmars digitala resa?

Nyfiken på Cambio COSMIC?

Vårt system COSMIC har drygt 100 000 användare och är det ledande journalsystemet i Norden.