Ökad samverkan mellan Region och kommuner ger resultat på flera plan

Ambitionen var att erbjuda en mer patientsäker vård och omsorg med effektivare arbetsflöden. Därför valde Region Kalmar Län tillsammans med kommunerna att optimera sitt it-system. Med hjälp av Cambios system COSMIC har arbetsflödet förbättrats och patientsäkerheten höjts. Dessutom står man nu bättre rustad inför den nya lagen om sammanhållen information inom vård och omsorg, som planeras träda i kraft år 2022.

Tiden är en ständig utmaning för många anställda inom kommun, region och socialtjänsten. Ju mer tid som spenderas på administrativa uppgifter, desto mindre tid blir över till patienterna. En annan utmaning är samverkan mellan de olika områdena. Att med patientens tillåtelse kunna ta del av hela sjukdomshistoriken och journalinformationen, underlättar för både patient och vårdpersonal.

Behöver ej lära sig ett nytt system

Några som har hittat en lösning på utmaningarna är Region Kalmar Län och dess tolv kommuner. De tog kontakt med Cambio för att tillsammans hitta en lösning som skulle öka samverkan och förbättra både arbetsflöden och patientomsorgen.

– Regionen har gett kommunerna tillgång till vårt system COSMIC samt vår mobila lösning Nova som möjliggör ett flexibelt arbetssätt. Vi skapar även förutsättningar för att kommunernas verksamhetssystem och COSMIC kan integreras. På så sätt tillgängliggörs kommunernas journalinformation även för regionens medarbetare utan att de behöver lära sig att dokumentera i ett nytt system, berättar Pär Holgerson, senior advisor hos Cambio.

”I slutändan handlar det om bättre vård och omsorg”

Syftet med arbetet har varit att underlätta för medarbetaren och erbjuda en mer patientsäker vård och omsorg. En viktig del har också varit att ta fram en standardlösning som är öppen för regionens och alla kommuners leverantörer.

– Integrationslösningar har arbetats fram vilka bygger på internationella standarder där inte bara Cambios egna produkter involveras utan även andra systemleverantörers lösningar, förklarar Pär.

Nya funktioner underlättar i ansträngt läge

Själva arbetet med systemet har pågått mitt under brinnande pandemi, vilket har varit en utmaning.

– För de kommuner som nu har fått tillgång till de nya arbetssätten blir det dock tydligt hur stor skillnad det gör. De nya funktionerna som infördes underlättade för medarbetarna i det ansträngda läget under pandemin. Exempelvis har processerna kring provsvar och meddelandehantering effektiviserats och gjorts mer patientsäkert. Det har inneburit en större trygghet för medarbetarna men också förenklat för personalen att fatta rätt beslut i ett pressat läge. I slutändan handlar det om att både vården och omsorgen blir bättre, berättar Pär.

Allt viktigare med samverkan mellan region och kommun

I skrivandets stund är ett nytt lagförslag på remiss för sammanhållen information inom vård och omsorg, med syftet att underlätta delningen av patientinformation mellan olika enheter där även socialtjänsten är inkluderad. Planen är att en ny lag ska träda i kraft 1 juli 2022.

– Digitaliseringen inom vård och omsorg kommer att fortsätta framåt. Efter pandemin lyser lampan ännu starkare på behovet av att enkelt och patientsäkert kunna ta del av varandras journalinformation mellan regioner och kommuner för att kunna fatta korrekta beslut i rätt tid, säger Pär.

”En så patientsäker och effektiv vård som möjligt”

För regionens del kommer möjligheten att dela information mellan regionen och kommunerna innebära stora vinster för både verksamhet, medarbetare och invånare, tror han.

– Att ha tillgång till rätt information och att ha effektiva arbetsflöden skapar trygghet i organisationen. Vi på Cambio ser positivt på framtiden och vill vara med att bidra till utvecklingen. I slutändan handlar det om att ha patienten i fokus och att vi alla vill uppnå en så patientsäker och effektiv vård och omsorg som möjligt.

Västerviks Sjukhus i region Kalmar använder sig av Cambios system COSMIC

Att ha tillgång till rätt information och att ha effektiva arbetsflöden skapar trygghet i organisationen

Pär Holgersson, affärsansvarig Cambio

Nyfiken på Cambio COSMIC?

Vårt system COSMIC har över 100 000 användare och är det ledande journalsystemet i Norden.